Sadriddin Ayniy. Esdaliklar

Sadriddin Ayniy. Asarlar. 8 jildlik. 5-jild. Esdaliklar. 1—2-qism. (Red. R. Komilov) — Toshkent, «Toshkent» badiiy adabiyot nashriyoti, 1965. Esdaliklarning taxminiy mundarijasi quyidagicha bo‘ladi: Qishloqda, shaharda madrasa hayoti, uning dars programmasi, o‘qish tartibi, umuman shahar xalqining ahvoli, turli tabaqalarning bir-birlariga munosabatlari davomi…

Xudoyberdi To‘xtaboyev. Jannati odamlar (roman)

Xudoyberdi To‘xtaboyev. Jannati odamlar (O‘smirlar uchun roman). — Toshkent, Cho‘lpon nashriyoti, 1995. Asar insonning qadr-qimmatini ulug‘lash, undagi yaxshi xislatlarni sharaflash, tubanliklardan nafratlanish tuyg‘ulariga yo‘g‘rilgan. Shafqatsiz davrda yashab, qalbi to‘la armon bilan olamdan o‘tgan marhum onam Sorabibi Erkavoy qizining xotirasiga bag‘ishlayman. davomi…

Xayriddin Sultonov. Boburiynoma (roman)

Xayriddin Sultonov. Boburiynoma: Ma’rifiy roman. — Toshkent, «Sharq» nashriyot-matbaa kontsernining Bosh tahririyati, 1997 U un to‘qqiz yeshida tug‘ilgan diyorini mangu tark etdi. Yigirma besh yoshida Afg‘oniston, Pokiston, Hindiston, Bangladesh mamlakatlarining aksariyat qismini egallagan ulkan saltanatga asos soldi. Uning mamlakatdorlik siyosati, davomi…