Hakim Nazir. Maslahat (hajviya)

Taniqli adibga viloyatdan xat keldi. Unda bir odam ijodga qattiq berilgani, ko‘pdan qog‘oz qoralab kelayotgan bo‘lsa-da, yozganlari matbuot yuzini ko‘rmayotganidan nolibdi. “Siz asarni qanday yozasiz, shuni xat orqali bildirsangiz. Yo bo‘lmasa, bevosita maslahat olish uchun huzuringizga borsammikin”, debdi. Yozgan narsalaridan davomi…

Hakim Nazir. Oqibat (hikoya)

Aziza xola ayvon to‘ridagi o‘rinda cho‘zilib yotgandi. Tepasida qo‘shnisi Lazokatxon paydo bo‘ldi. O‘ziga oro berib, yasanib yuradigan bu lobar, quvnoq ayolning yo‘sini bo‘lakcharoq, fe’li ayniganroq edi. Ammo qo‘shnisining lohas tortib yotganini ko‘rarkan, birdan yuzida achinish paydo bo‘ldi.— Iya, iya, egachi! davomi…


Maqolalar mundarijasi