Karimberdi To‘ramurod. Jalasoyga muxbir keldi (hikoya)

1 Jalasoyni kichkina qishloq demang, ko‘zingizga do‘ppidekkina ko‘ringani bilan kunchiqari Shulluklidan kunbotari Kelingo‘zargacha, kungay beti Qozonariqdan tungay beti Shomqochdigacha Jalasoyning yerlari. Jalasoyni andak-mundak qishloq ham demang, birodar, Jalasoydan yozuvchi chiqqan. “O‘zingniki o‘zagingni yeydi”, deganlaridek, hozircha faqat o‘zimizning jalasoyliklarni yozib yurgani davomi…

Jo‘ra Fozil. Xongul (qissa)

I Bu yerlar Buxoro zaminining adog‘i… Tiramoh. Daryo nuqradek yaltirab, malla barxanlar, qalin to‘qaylar, tillarang qamishzorlar ko‘ksini chok-chok etib, kuz suvlarini uzoq-uzoqlarga haydaydi. Endi u qoni jo‘sh urib, bosar-tusarini bilmay qolgan yigitga emas, vazmin, o‘rtayashar kishiga o‘xshab ketadi. Sohil ranglar davomi…