Маҳмудхўжа Беҳбудий. Бир вафолик заифани хусусида ҳикоя

Ушбу вақтдин 1500 йил муқаддам Шом вилоятида денгиз лабида Искалун ва ёки Жура номлиқ бир катта шаҳар бор экан. Мазкур шаҳарда бир катта савдогар ва анинг хотуни бор экан ва ўшал савдогарнинг ёши 35 ёшда ва хотуни 24 ёшда экан. давоми…

Маҳмудхўжа Беҳбудий. Падаркуш (драма)

ПАДАРКУШ ёхуд ўқимаган боланинг ҳоли (Туркистон маишатидан олинган ибратнома) 3 парда 4 манзарали, миллий биринчи фожиа ҚАТНАШУВЧИЛАР Б о й — 50 яшар.Т о ш м у р о д — бойнинг ўғли, 15—17 яшар.Д о м у л л давоми…

Маҳмудхўжа Беҳбудий. Оқ елпоғичли чинли хотун (ҳикоя)

Сунғий мамлакати аҳолисидан Чунғичин ном зот бир адиб бор эди. Бу олами фаноға инонмас ва ҳар замон андин пировоз ва риҳлат этмоққа толиблик қўлидан келмас эди. Они учун жонини овунтирмоқ учун хаёлилар фикр ва бефикрға хотур эткувчи ишларға ружуъ этмоқла давоми…

Маҳмудхўжа Беҳбудий. Бир аъмо боланинг ҳасрати

Эшитарманки, кун (офтоб) кўб гўзал… Наҳр бўйинда, сувнинг устида узайиб осилган гулларнинг кўруниши кўб латиф эмиш… Нозик-нозик сайраган қушларнинг …ҳавойи қўш қанотларининг учушинда кўрулатургон нимарсалардан эмиш!.. Эшитарманки, кечалари кўк юзинда ёшурунгон ёруқлар кўрунар эмиш… Мавж ва гирдобларидек ҳазин бўлган денгиз давоми…


Мақолалар мундарижаси