Raimqul Suyarov. Tobutsoz (hikoya)

Usta Soatning bozori kasodga uchradi. Qorkurak yasay desa, qishloqda sanoqligina odamning tomi shifersiz. Odamlar molxonasi-yu qo‘ra-qo‘tonidan tortib tovuq katagigacha shiferlab olgan. Tomga tushgan qor borki, o‘zi erib ketaveradi. Ustiga ustak oldingidek qalin qorlar ham yo‘q, qorkurakni olib yo‘l ochayin, desa! davomi…