Abdulla Qodiriy. Uloqda (hikoya)

ULOQDA*I Kecha dadamdan so‘rab qo‘yganim uchun bugun akam ham «kerak emas, borma» degan jekirishini qilmadi. Choyni naridan-beri ichib, otxonaga yugurdim.Dadam bilan oyim:— Oyog‘ing olti, qo‘ling yetti bo‘lib qoldiyov! — deb kulishib qoldilar.Qashlog‘ichni oldim-da, qora qashqqamni yalang‘ochlab uyoq-buyog‘ini qashlab chiqdim. Jonivor davomi…

Abdurauf Fitrat. Hindistonda bir farangi ila buxorolik mudarrisning munozarasi

HINDISTONDA BIR FARANGI ILA BUXOROLI MUDARRISNING JADID MAKTABLARI XUSUSINDA QILG‘AN MUNOZARASI MUQADDIMABuxoroning najib millati bo‘lg‘an vatandoshlarim, birmuncha vaqtdan beri jadid va qadim o‘rtasida ixtilof chiqqani ba’zi millat xoinlarining xato va fasodlaridan boshqa narsa emasdir. Muqaddas vatanimizni parchalab, uning ahli jamoasini davomi…

Abdulhamid Cho‘lpon. Oqposhshoning in’omi (hikoya)

(Kulgi hikoya) Kech qolgan bozorchilardan bir to‘dasi otlariga sho‘x-sho‘x qamchi berib ko‘chadan o‘tgach, kamqatnov ko‘chaning ko‘pda uvalib yetmagan yirik changlari har tomonni bulutdek bosdi. Shundan keyingina masjid jilovxonasida* o‘lturganlar ko‘zlarini yumdilar. «Turkiston viloyati gazeti»ni* ularga o‘qib berayotgan Mulla Shamsiddin ham davomi…