Ahmad Yassaviy (1041-1167)

Islom dini paydo bo‘lgandan so‘ng uning doirasida, Qur’on va Hadis ahkomiga mos ravishda paydo bo‘lgan tasavvufiy ta’limotlar X—XI asrlarga kelib Movarounnahrda ham keng tarqala boshladi. Tasavvuf — Yaqin va O‘rta Sharq xalqlarining ma’naviy hayoti tarixidagi eng murakkab, o‘zaro ziddiyatlarga to‘lib-toshgan davomi…

Najmiddin Kubro (1145-1221)

Musulmon olamidagi eng zabardast mutasavvuf donishmandlardan biri buyuk vatandoshimiz shayx Najmiddin Kubrodir. Abul-Jannob va Tomatul Kubro laqablariga sazovor bo‘lgan tasavvufning Kubraviya silsilasining asoschisi Najmiddin Kubroning to‘liq ismi Ahmad ibn Umar ibn Muhammad Xivaqiy al-Xorazmiydir. Hijriy oltinchi va yettinchi asrlarda yashagan davomi…

Ulug‘bek Dolimov. Millat muallimi

Saidrasul Saidazizov – islohotchi pedagog, “usuli savtiyai tadrijiya” – tovush metodida tuzilgan birinchi barqaror “Ustodi avval” (“Birinchi muallim”) alifbo darsligining muallifi sifatida Vatanimiz tarixidan o‘ziga xos sahifa egallashga haqlidir. Bunday alifbo darsligi usmonli turklarda ancha ilgari – 1868 yildayoq “Xojai davomi…

Shohrux Mirzo (1377-1447)

Shohrux Mirzo Amir Temurning to‘rtinchi o‘g‘li bo‘lib, 1377 yil 20 avgust, payshanba kuni olamga kelgan. Tarixchi Xondamirning bergan ma’lumotiga qaraganda, Shohruxning onasi Tag‘oy Turkon og‘o Sohibqironning xos kanizaklaridan bo‘lib, Amir Temur keyinchalik uni o‘z nikohiga kiritgan. Shunday bo‘lsa ham Shohruxni davomi…

Taftazoniy (1322-1390)

Sohibqiron Amir Temur Markaziy Osiyo va unga qo‘pshi bo‘lgan yurtlarni birlashtirib, feodal tarqoqlikka barham bergach, Samarqandga tasarruf etilgan barcha mintaqa va viloyatlardan mashhur olim va hunarmandlarni to‘play boshlagan. Uning maqsadi IX—X asrlarda bo‘lgani kabi islom dunyosining ilmiy markazlari sifatida tanilgan davomi…


Maqolalar mundarijasi