Мансур ибн Нуҳ I

Абу Солиҳ, Амири Садид

(?-976)

(961-976)

Сомонийлар давлатини бошқарган ҳукмдор. Ас-Садид (“доно”, “тадбиркор”) лақаби билан машҳур бўлган. Давлатни мустаҳкамлаш мақсадида бир қатор тадбирларни оширган. Бу ишда унга вазирлари Балъамий ва Утбийлар ёрдам берган. Бувайҳийлар, Зиёрийлар билан кураш олиб борган. Бувайҳийлар устидан қозонган ғалабаси унинг шуҳратини оширган. Унинг топшириғига кўра, Балъамий Табарийнинг “Тарих ул-анбий ва-л-р-русул ва-л-мулк ва-лхулафо” (“Пайғамбарлар, подшоҳлар ва халифалар тарихи”) номли асарини араб тилидан форс тилига таржима қилган ва бойитган.