Алихон

(туғилган йили номаълум)

(1538-1547)

Хива хони. Шайбонийлар сулоласидан. ХVI аср охири-XVII аср бошларида Амударё ўзанинг ўзгариши, дарё аввалги йўналишининг қуриб бориши хонликда ички сиёсий аҳволга қанчалик оғир бўлмасин ҳукмдорларни ирригатсия ишларига эътибор беришга мажбур этган. Унинг даврида Янгиариқ, Тошли, Ёрмиш арналари қурилган.