Amir Muzaffar

Muzaffar ibn Nasrulloxon (1819 — Buxoro — 1885) (1860 yil 23 sentabr — 1885 yil 12 dekabr) Mang‘itlar sulolasidan bo‘lgan Buxoro amiri.Otasi Nasrulloxon davrida Karmanaga hokimlik qilgan. Amir Nasrullo vafotidan so‘ng, Buxoro taxtiga o‘tirgan. Otasi tomonidan Karmanaga surgun qilingan kishilarni davomi…

Amir Abdulahad

Abdulahad ibn Amir Muzaffarxon (1859 yil 16 mart – 1911 yil 6 yanvar) (1885-1910) Mang‘itlardan bo‘lgan Buxoro amiri. Uning davrida Chor hukumati Buxoroda rus siyosiy agentligi ta’sis etib (1886 yil), Turkistonda, jumladan, Buxoro xonligini xom-ashyo ba’zasiga aylantirish va bu yerdagi davomi…

Amir Olimxon

Amir Said Olimxon ibn Abdulahad (1881, Karmana – 1944. 28 aprel, Kobul) (1910-1920) Mang‘itlardan bo‘lgan Buxoro amiri. Peterburgdagi Nikolayev (pajlar) korpusida ta’lim olgan (1893-96). 1898 yil Qarshi, valiahd sifatida Karmana bekliklariga hokim bo‘lgan. Otasi vafotidan so‘ng 1910 yil 24-dekabrda Buxoro davomi…

Elbarsxon I

(?-1516), (1511-1516) Xorazmda hukmron bo‘lgan shayboniylar sulolasi asoschisi va xoni, Berka Sultonning o‘g‘li Chingizxonning nabirasi Shaybon avlodidan. Otasi Berka sulton Shayboniyxon tomonidan qatl qilingandan so‘ng (XV  asrning 80 yillarida), ukasi Bilbars bilan o‘z ulusi (Sirdaryoning quyi oqimida) istiqomat qilgan. 1510 davomi…

Avaneshxon

(tug‘ilgan yili noma’lum) (1525-1538) Xiva xoni. Shayboniylar sulolasidan. Ubaydullaxon 1537 yili Urganchni egalladi va Avaneshxon qo‘shinlarini tor-mor keltirib, xonning o‘zini o‘ldiradi. Xonlik hududi to‘rt qismga bo‘linib, uning bir qismi Ubaydullaxon, qolgan uch qismi esa Hisor, Samarqand va Toshkent hokimlariga bo‘lib davomi…

Alixon

(tug‘ilgan yili noma’lum) (1538-1547) Xiva xoni. Shayboniylar sulolasidan. XVI asr oxiri-XVII asr boshlarida Amudaryo o‘zaning o‘zgarishi, daryo avvalgi yo‘nalishining qurib borishi xonlikda ichki siyosiy ahvolga qanchalik og‘ir bo‘lmasin hukmdorlarni irrigatsiya ishlariga e’tibor berishga majbur etgan. Uning davrida Yangiariq, Toshli, Yormish davomi…

Hoji Muhammadxon

(Hojimxon) (tug‘ilgan yili noma’lum) (1558-1602) Xiva xoni. Shayboniylar sulolasidan. 1593 yilda Xiva xonligi Buxuro xoni Ubaydullaxon tomonidan bosib olinishi natijasida Hojimxon o‘z oilasi bilan Eron shohi Abbos huzuriga qochishga majbur bo‘ladi. 1595 yilda Xiva turkmanlar yordamida yana o‘z mustaqilligini tiklaganda davomi…

Arab Muhammadxon

(XVI asrning 2-yarmi – 1623 yil) (1602-1623) Xiva xoni. Shayboniylar sulolasidan Xorazm xoni Hoji Muhammadxon (Hojimxon) (1598-1602 yillar)ning kenja o‘g‘li. Otasi hayotligida Xiva hokimi bo‘lgan. Otasi vafotidan so‘ng 1602 yili xonlik taxtiga chiqqan. Abulg‘ozi Bahodirxonning yozishicha, uning davrida Rossiya chegarasini davomi…

Asfandiyorxon (shayboniy)

(Isfandiyorxon) (? — 1643) (1623-1643) Xiva xoni, Arab Muhamadxonning o‘g‘li. Shayboniylar sulolasidan. Turkmanlar yordami bilan ukasi Elbors (Ilbors) Sultonni taxtdan ag‘darib, 1623 yili Xivada xonlik taxtiga o‘tirdi. U turkman zodagonlariga tayanib ish yuritdi. Eron davlati qo‘liga o‘tib qolgan Janubiy Turkmanistonni davomi…

Abulg‘ozi Bahodirxon

(1603 yil 23 avgust, Urganch – 1663 yil aprel, Xiva) (1644-1663) Xiva xoni, shayboniylar sulolasidan, tarixchi va tabib. Abulg‘ozi Bahodirxonning og‘alari Habash sulton va Elbars sulton otalari Arab Muhammadxonni yengib, uni Qum qal’asiga qamadilar. Otasining tarafdorlari bo‘lgan katta og‘asi Asfandiyor davomi…


Maqolalar mundarijasi