Abdulhamid Cho‘lpon. «Ko‘mak»ga ko‘mak (1923)

Turli mamlakatlarning oliy va o‘rta maktab­lariga Turkis­ton yerlik xalq bolalarini to‘lg‘azmoq maqsadi bilan qurulg‘an «Ko‘mak» uyushmasining bosh idorasi so‘ng vaqtda butkul so‘nib ketdi. Markazda ahvol shu ko‘chada ekan, mahallalarda «Ko‘mak» uyushmalarining yaxshi ishlar bosh­lag‘anliqlari onglashiladir. Agar Samarqandda chiqaturg‘an «Zarafshon» rafiqimizning davomi…

Abdulhamid Cho‘lpon. Muttahid frontimizning birinchi vazifalari (1923)

Nihoyat, Toshkent yoshlari Turkistonning markazida ishlab yurgan mas’ul maorif xodimlari maorif va madaniya­timiz ustiga kelayotkan zo‘r tahlikani angladilar. Gazetamizning Yangi yil sonida bosilg‘an «Erlik xalq mao­rifida muttahid front»* sarlavhalik xitoblari bilan jaholat va taassub otliq «qora balo»ga qarshi birlashib qo‘zg‘oldilar. davomi…

Abdulhamid Cho‘lpon. Ruhimiz o‘lmasun (1922)

So‘ngg‘i vaqtlarda matbuotimiz maorif masalalaridan ko‘p­gi­na bahs qilmoqqa boshladi. Ta’minot to‘g‘risidan ko‘­pin­cha xalq­ning o‘z bo‘ynig‘a yuklatilgan maktab va o‘qush ish­lari ko‘p kuch va g‘ayrat sarf qilmoq bilangina istakka mu­vofiq yurub borsa mumkindir. Yo‘q esa, avvaldan kelgan qo‘ramaslik va e’ti­borsizli­g‘imizning davom davomi…


Maqolalar mundarijasi