Abdulla Qodiriy. Bizda askarlik masalasi (1919)

Boshqalar tarafindan huquqingning toptalmovi, chetlarga mahkum, mazlum bo‘lmaslik, chet millatlarga o‘z tovushingni eshitdirub eshitmoqqa majbur etuvg‘a shubha yo‘qkim, qo‘lingdagi qurolingg‘a, askariy kuchingg‘a qarab bo‘lur. Ko‘ramizkim Ovrupo, Omriqo millatlari bunchaliq sha’n-shavkatni faqat harbiy kuch ila qozonmishlardir. Ovrupo, Omriqo imperialistlari Sharq xalqini davomi…

Abdulla Qodiriy. Toshkand xabarlari (1919)

G‘ozi Yunusga ochiq xat «Ishtirokiyun»ning so‘ngg‘i bir no‘merinda, e’lon qisminda ba’zi vakolatlardan jumladan, Eski shahar sinfiy ittifoqlar sho‘rosining «reorganizasiya» komissiyalig‘indan iste’fo beruvingizni e’lon etasiz. O‘rtoq! Umumiy majlisimiz bu ishka sizdan durustroq bir kishi topolmagach, bu o‘runda sizni ko‘rsatkan edi. Siz davomi…

Abdulla Qodiriy. Dumbasi tushib qolgan emish (1919)

Kichkina feleto‘n Eski shahar Oziq sho‘basiga bag‘ishlayman Go‘sh… Otingdan o‘rgulay go‘sh!.. Nega muncha o‘zingni bizdan aziz tutding? Biz sening qadringga yetmadikmi?.. Men o‘quvchining go‘sh haqindagi holini bilmayman. Lekin o‘zim go‘sh otini eshitsam, og‘zimdin kalaba-kalaba suvlar keladir. O‘zini qassob akalar qanorasida davomi…

Abdulla Qodiriy. Qimmatchilik hasrati (1919)

«Ishtirokiyun»ning bir no‘mirinda Toshqun o‘rtoq «Qimmatchilik tinkamga tegdi» unvonli bir maqola yozib: man so‘qqabosh bo‘laturib shuncha qiynalmoqdaman, ammo bola-chaqalik akalarning holi nima kechmoqda ekan, mazmunida bir so‘z so‘zliydir. Bola-chaqalik bir yigit o‘ldig‘imdan Toshqun og‘aning boyagi so‘zi manim yaramga tuz sepdi. davomi…

Abdulla Qodiriy. Saylovmi, bosqunchilikmi (1917)

Aynan Ulamo va boylarimiz ittifoqga kelmovlari ila barobar saylovni zo‘r tartibsizlik ila o‘tqazdilar. «Sho‘roi islom»ga tovush beruvchiga takfir qiluvlardin va boshqa zo‘rlik ila o‘z no‘mirlarini xalqqa taratuvdin, uchunchi no‘mirni olmay o‘nunchiga tovush beruvni xohlaganlarni mahalladan chiqarmoq, o‘luk-tirigig‘a kirmaslik ila tahdid davomi…

Abdulla Qodiriy. Shodmarg (1917)

Kichik feleto‘n Mulla Karim Hojining yoshi yetmish yoshlarda edi. Yoshliqda boshiga ko‘b jabr-jafolar tushmish, dunyodagi hamma azoblarni tortmish edi. Balki siz «Mulla Karim Hoji juda kambag‘al bo‘lg‘an ekan, shuning uchun faqirlik azobini, ochlik jafosini tortg‘andir», deb o‘ylarsiz. Yo‘q, Karim Hoji davomi…

Maqolalar mundarijasi