Abdulla Avloniy. Kim nimani yaxshi ko‘rar?

Ehtimol, bizning xalq ilmu ma’rifatni, tarbiya va ta’limni, hunar va sanoatni yaxshi ko‘rar, deb o‘ylaydurg‘ondursiz? Yo‘q, bu fikringiz yonglish. Eshonlarimiz toat va ibodat, pandu nasihat, zikru tasbeh o‘rnig‘a to‘ylardan to‘n kiyub, ko‘b oshab, ko‘p uxlashni yaxshi ko‘rurlar. Ulamolarimiz darsu ta’lim davomi…

Abdulla Avloniy. Tiyotr xususida munozara

I Kunlar bahor fasli o‘ldig‘indan daraxtlar uyg‘onub, yafrog‘lar orasidan rang-barang gullar chiqarmish, yer olti oydan beri qornida saqlagan alvonlarini yuzaga chiqarub, ko‘m-ko‘k baxmal kabi yozmish. Har tarafga qishning zulmidan qochgan qushlar kelub, har xil ovozlar ila nag‘ma va faryod boshlamish. davomi…

Abdulla Avloniy. Madaniyat to‘lqunlari

I Har kimga ma’lumdirki, dengizlarning to‘lqunlari bir tarafdan ikinchi tarafg‘a ko‘chub yuriydir. Bu kun bir tarafda to‘lqun bo‘lsa, ertasi ikinchi tarafda boshlanub, avvalgi shovullab, qichqirub, shodligindanmi yoki boshqa bir sababdanmi bir necha sajin yuqoriga sakrashub turgon yerlari sukut va sokit davomi…

Abdulhamid Cho‘lpon. Vayronalar orasidan (1924)

(Andijon – O‘sh – Jalolobod) Ertalab azon vaqtida jo‘namoqchi bo‘lub yotqan edim. Eng qizg‘in uyquda vaqtimda uyg‘otdilar, «Tur, aravakashlar kelib qarab turubdurlar», – dedilar. Uyqusiramadim, irg‘ib o‘rnimdan turdim. Naridan-beri, cha­la-chulpa bet-ko‘zni yuvub, apil-tapil kiyimlarimni kiydim-da, tashqarig‘a chiqdim. Qorong‘i, xiyla qorong‘i davomi…

Abdulhamid Cho‘lpon. Umid sizdan! (1918)

Muxtoriyat e’lon etildi! Uning to‘g‘risida do‘stlardan ham, dushmanlardan ham ko‘b gap­lar eshitdik. Do‘stlarimiz: «Muborak bo‘lsun, xayrlik natijalarini ko‘ringiz!» – dedilar. Ba’zi do‘stlarimiz yopilib-­yopilmasdan: «Muxtoriyatingizga «Yashasun!»dan bosh­qa so‘zimiz yo‘q. Ammo, ammo… hozirlanmag‘an, tayyorlanmag‘an, o‘qumag‘an vaqtingizda bo‘lg‘an Muxtoriyat ilgarigi xonlik­larni keltirmasa edi…» davomi…

Abdulhamid Cho‘lpon. Vatanimiz Turkistonda temiryo‘llar (1914)

Ushbu sana o‘tgan aprel oyidan boshlab Andijonning ko‘b qishloqlarig‘a temiryo‘llar g‘oyat tezlik bilan ishlanub turmoqdadur. Chunonchi: Birinchi. Namangandan kelub, Andijong‘a, Andijondan Hazrat Ayyubga*, hazrat Ayyubdan cho‘zulub Olmota taraflarig‘a ketadur. Ikkinchi. Andijondan bir shox chiqub Xo‘qandqishloq, Mosi, Bozorqo‘rg‘on taraflarg‘a. Uchinchi. Andijondan davomi…


Maqolalar mundarijasi