Abdulla Qodiriy. «O‘tkan kunlar» ham «O‘tkan kunlar» tanqidi ustida ba’zi izohlar (1929)

Menim «O‘tkan kunlar»im to‘g‘risida Sotti Husaynning[1] katta tanqidi bosilib, yaqinda tamom bo‘ldikim, bu muhtaram «Sharq haqiqati» o‘qug‘uchilarining ma’lumidir. Ijtimoiy yosh olimimiz S. Husayn o‘zining ko‘b vaqtini sarf qilib, tanqidchiliq bobidag‘i birmuncha nuqsonlarimizni to‘ldurushqa buyuk jasorat va g‘ayrat ko‘rsatdikim, buning uchun davomi…

Nazir To‘raqulov. O‘zbek qarindoshlarimizning diqqatlariga (1922)

Otang bolasi bo‘lma, odam bolasi bo‘l. «Oq jo‘l» gazetasining o‘tkan no‘mirlarining uch-to‘rtida Sirdaryo-Ettisuv muzofotlarining Qozoqistong‘a munosabati haqida maqolalar bosilib edi. «O‘yindan o‘t chiqar» deganday bu maqolalardagi bir-ikki qo‘pol iboralar o‘zbek yoshlarining nafsiga tegib ketkanda o‘ylanmag‘an, kutulmagan joydan mayusiyat paydo bo‘lgan. davomi…

Abdulla Avloniy. Sanoye nafisa (1922)

Inson bolalari eng eski zamonlarda yirtqich hayvonlardan o‘zlarini saqlamoq uchun tog‘ teshuklarida, g‘or (mog‘ora)larda yashagan vaqtlarida tinch yotmaganlar, jim turmaganlar. Sekin-sekin tog‘ teshuklaridan boshlarini chiqarib, tabiatning yasagan va o‘sdirgan, vujudga chiqargan jonliq va jonsiz narsalarini sinchiklab tekshirib qaray boshlaganlar. Ko‘ngillariga davomi…

Abdulla Avloniy. Zakot

Hozirda ramazonchilik, hamma ro‘zador, hech kimning qulog‘iga gap kirmaydurgon vaqt bo‘lsa ham vaqti o‘tmasun deb, ustimizda farz bo‘lgan ulug‘ ibodatlarning to‘rtinchisi bo‘lgan zakot xususida bir oz so‘ylamakni munosib ko‘rduk. Chunki bizim Turkiston boylari mol va dunyolarining hisobu kitobini ramazon oyiga davomi…

Abdulla Avloniy. Kayfim uchdi

Bir kun tomosha bog‘ yonidagi Kaufman gubirnaturning haykaliga yaqin bir chorpoyada hushum og‘ub o‘lturub edim. Toshkandimizning mashhur boylaridan birining bir aqllik oti bo‘lur ekan. Mazkur boyning bankg‘a to‘laydurg‘on «platuji» bo‘lur ekan. Boy afandi shul kuni to‘lovni esidan chiqarub, to‘ydami, ziyofatdami davomi…

Abdulla Avloniy. O‘z shahrimda sayohat

Ko‘ramanki, ba’zi odamlar sayohat qiladilar. Jarida va jurnallarga qilgan sayohatlarini, ko‘rgan-kechirganlarini oqizmay-tomizmay, ignasidan ifigacha yozadirlar. Man ularning yozganlarini ko‘rub, achchig‘im chiqub aytur edimki, «sayohat nima degan gap, mundan nima ma’no chiqar?» deb. Emdi bir oz aqlimni boshimga yig‘ib o‘ylab ko‘rsam, davomi…


Maqolalar mundarijasi