Tilda va dilda

Uch musulmon Rum urushiga borib, tez orada dushmanga asir tushib qolibdilar. Rum qaysari vakillari orqali ularga shart qo‘yibdi: “Agar islom dinidan yuz o‘girib, masihiylikka o‘tsangiz, omon qolasizlar, aks holda sizlarni qatl etamiz”, debdi. Asir jangchilar bu taklif va farmonni eshitib, davomi…

Soxta oshiq

Bir odam aytar edi: Ishqning ko‘zi ko‘rdir, oshiq jinni, majnundir, aql-hushi o‘ziga kelsa ishqidan ayriladi. U fikrini quyidagi hikoyat bilan dalillar edi. Bir oshiqhar kuni ma’shuqasini ko‘rish uchun Dajla daryosini suzib o‘tar ekan. Ammo, u bir kun ma’shuqasining yuzida bir davomi…

Turonlik buyuk donishmand

Abdulloh ibn al-Marvaziy (milodiy 739-798 y) nafaqat mashhur muhaddis, balki iymon-e’tiqodi, axloq-odobi, hojatbarorligi bilan ham nom qozongan benazir alloma edi. U Marv shahrida tavallud topadi. Sharqning ko‘zga ko‘ringan ilmiy-diniy markazlari — Bog‘dod, Basra, Makka, Madina, Balx, Buxoro, Samarqand, Qarshi shaharlarida davomi…

Chaqimchilik jazosi

Abubakr ibn Abdulloh shunday hikoya qiladi:Bir podshohning dono vaziri bor edi. Har kuni podshohning yoniga kirganda: «Yaxshilik qilganga yaxshilik qil, badkorga o‘zining badkorligi kifoya»,— derkan. Podshoh u vazirni hurmat qilardi. Ammo mulozimlardan biri u dono vazirni ko‘rolmasdi. Bir kun u davomi…

Farzand — ota-ona ziynati

Qadim zamonda bir shahar boshlig‘ining xotini shahardagi mo‘tabar odamlarning xotinlarini ziyofatga da’vat qildi. Mehmonlar tayin etilgan vaqt-da tashrif buyurdilar, o‘rindiqqa o‘tirib, ovqat kelguncha, o‘zlarining qimmatbaho kiyimlari, zirak, uzuk, zebigardon kabi taqinchoqlar haqida so‘z yuritdilar, juda qimmatli ziynat asboblariga zga bo‘lishlari davomi…

Farosatli bola

Xorun ar-Rashid kunlardan bir kun Bag‘dod ko‘chalarining biridan o‘tib ketayotib maktabdan uylariga qaytayotgan bolalarga uchrab qoldi. Bir bolaning o‘z o‘rtoqlariga qilgan xush muomalasi, dono-dono so‘zlari xalifaning diqqatini o‘ziga jalb etdi, uning aqlli, farosatli va ziyrak bola ekanini anglab, darhol yoniga davomi…

Otaga qilganing bolangdan qaytadi

Bir yigit o‘z otasini hakorat qilib urganini ko‘rgan odamlar nafratlanib, u adabsiz o‘g‘ilga hujum qilmoqchi bo‘ldilar. Yigitning otasi odamlarni to‘xtatib:— Birodarlar, o‘g‘limga hujum qilmang, bu ishda o‘g‘lim emas, o‘zim aybdorman. Yigitlik vaqtimda kunlardan bir kun xuddi mana shu yerda otamni davomi…

Ota-ona hurmati

Bir azizi mo‘tabar odam bir yigitning ota-onasiga qilgan xizmatlarini eshitib uni ziyorat qilmoqchi bo‘ldi. Bu yigit qassob edi. Mo‘tabar odam qassobchilik bozoridan u yigitni izlab topdi. U bilan ko‘rishib, hol-ahvol so‘rashgandan keyin:— O‘g‘lim, men musofir bir kishiman, agar qabul qilsangiz, davomi…

Shikoyat

Ikki qiz va bir o‘g‘limiz bor edi. Qizlarimizdan ko‘ra o‘g‘limizni ko‘proq qadrlab, erka qilib o‘stirdik, qarigan chog‘imizda bizning birdan-bir tayanchimiz bo‘lar, —  deb umid qilardik.Farzandlarimiz voyaga yetdilar. Qizlarimizni chiqardik, keyin o‘g‘limizni uylantirdik. U oila egasi bo‘ldi-yu, o‘sha vaqtdan boshlab turmushimizda davomi…

Tamagir

Qadim zamonda saxiyligi bilan nom chiqargan bir podshoh o‘zining kishilaridan biriga:— Men bir kishiga ming tanga bermoqchiman, sen nima maslahat berasan?—dedi.— Buncha ko‘p pulni bir kishiga berib bo‘lmaydi,— deb maslahat berdi u kishi.— Yarmisini bir kishiga bersam bo‘ladimi?— Ko‘plik qiladi.— davomi…


Maqolalar mundarijasi