Нафс кимда йўқ?

Бир куни Абдураҳмон Жомий Хожа Аҳрор Валининг зиёратига отланди. Йўлда энликкина ариққа дуч келди. Сакраб ўтаётиб, чўнтагини ушлади. Унинг чўнтагида саккиз тиллоси бор эди.
Хожа Аҳрор Валининг мол-дунёси беҳисоб эди. Яйловларда унинг минглаб моли ўтлаб юрар, булар муридлар тарафидан ҳазрат эшонга назр қилинган жонзотлар эди.
Хожа Аҳрор “Халқдан келгани – халққа!” деган эътиқодда бу молларнинг бир қисмини етим-эсир, ғарибу ғурабога эҳсон қилиб турар эди. Буни Жомий ҳам биларди, лекин, барибир, суҳбат чоғи тили қичиб, Валийга таъна қилди:
– Тақсир, дунёга ўта берилиб кетаётир экансиз, деб эшитамиз, Сиздек пири комилнинг молу манотга бу қадар ҳирс қўйғони ажаб ҳол эрур…
Хожа Аҳрор Валий кулди.
– Мавлоно, бизнинг мол-дунёга ўчлигимиз сизникидан ортиқ эмас. Ҳузуримизга келаётиб, ариқдан сакрадингиз. Киссангизда саккиз тилло тушиб қолмасин, деб жонингизни ҳовучлаб ўтганингизни ҳам кўриб турдик. Нафс ўзларида ҳам бор экан, мавлоно…
Жомий кулиб юборди.