Pok vijdonli qiz

Xalifalardan Umar (r.a.) bir kechasi ko‘chalarni aylanib yurardi. Bir uyning yonidan o‘tarkan, bir xotinning hovlida qizi bilan janjallashib so‘zlagan tovushini eshitdi va uy eshigi yonida turib ularning so‘zlariga quloq soldi. Xotin qiziga achchiqlanib:— Nega men bilan olishasan? Ertaga sotiladigan sutimizga davomi…

Toshlar

Qilgan gunohlarini arz etib tavba-tazarru qilish uchun ikki xotin nuroniy bir chol huzuriga keldilar. Bulardan biri hali yosh, ikkinchisi esa qirq-qirq beshlarga kirgan o‘rta yoshli xotin edi. Yosh xotin o‘zining zo‘r gunohli ekanini bilib, shu qilgan gunohi uchun qayg‘urardi. O‘rta davomi…

Devona Bahlul

Mashhur xalifa Xorun ar-Rashidning zamondoshi Bahlulni devonavor hayot kechirgani uchun «Devona Bahlul», hikmatli so‘zlari bilan mashhurligi uchun «Dono Bahlul» der edilar. Xorun ar-Rashid Bahlulni hurmat qilar, u bilan suhbatlashib, hazillashardi. Bir kuni Xorun ar-Rashid go‘ristondan o‘tar ekan, eshik yonida Bahlulning davomi…

Iltifot

Hukmdorlardan Bahromgo‘r bir kuni ovga chiqdi. Bir kiyikni uchratib uni ovlamoqchi bo‘lganda, kiyik qochib ketdi. Bahromgo‘r uning orqasidan quvlay-quvlay, nihoyat bir qabila yashaydigan yerga yetib keldi. U qabilaning Qabiysa ismli bir sardori bor edi. Kiyik tashnalikdan betoqat bo‘lib Qabiysaning chodiriga davomi…

Nomus boylikdan afzal

O‘tgan zamonda Karim ismli bir kishining shahardan tashqarida bir parcha yeri bor edi. Karim har yili shu yeriga ekin ekib, undan olgan hosilga qanoat qilib, bola-chaqasi bilan umr kechirardi. Bahor payti bir kuni yer haydab turganda bir o‘g‘ri kelib, uning davomi…

Boyazid Bistomiyning g‘amgin holi

Bilimdonlarning sultonini g‘amgin holda ko‘rib, muridda savol tili ochilgani va qoniqarli javoblarni eshitib, anduxlik ko‘nglini bo‘shatgani (Kunlarning birida) Boyazid* xafa holda o‘ltirgan edi, buni ko‘rib bir muridi uning xafachiligining sababini so‘radi.— «Ey (doim) osmoni falakning ustida yurgan, Arsh fazosiga ham davomi…

Ka’baga mushtoq Ibrohim Adham

Ibrohim Adhamning Ka’baga namoz o‘qish bilan borgani va Robiyai Adviyaga esa Ka’baning o‘zi unga muhtoj bo‘lib kelganiQachonki Ibrohim Adham o‘rinbosarlikdek yuqori mansabini tark etar ekan, Alloh fano tojini uning boshiga kiydirdi. Uning podshohligi va dabdabalarini fano yeli uchirib (Ka’baga olib davomi…

Shoh G‘oziy adolati

Shox G‘oziy qahrining garmseli bir qaysar boshoqni barbod etgani, adolatining suvi esa o‘sha boshoq bitgan buzuq ekinzorni obod qilganiSaodatli Shoh G‘oziy podshohlik toji uchun kurashib, taxt talashib yurgan vaqtda — yonida yuz, ikki yuzcha odam bilan ko‘chib yurar, goh Xorazm davomi…

Xoja Abdulloh Ansoriy so‘zi

Allohning yaqini Xoja Abdullohi Ansoriy so‘zi shundaykim, egasi tariqatning oxiridan xabar berdimi, u o‘z tariqati tugaganidan xabar bergan bo‘ladiU kishini Hirot ahli, Hirot ahligina emas, balki butun koinot uni qibla (Ka’ba) deb hisoblardi. U imoni komillarning yo‘l boshlovchi xulq-atvorlisi bo‘lib, davomi…


Maqolalar mundarijasi