Do‘stlik

Bir kishi biroz pulga muhtoj bo‘lib qoldi, do‘stidan yordam olish maqsadida uning uyiga borib, eshigini taqillatdi. Do‘sti chiqib, u bilan ko‘rishdi, uyga taklif qilsa ham u kishi qabul qilmay:— Do‘stim, meni kechir, uyga qilgan taklifmgni hozircha qabul etmayman, vaqtim ziq.Bir davomi…

Odil Anushervon

Qadimgi Eron shohlaridan Anushervon har yili navro‘z kunida bir ziyofat tashkil qilib, xalqni da’vat qilardi. Bir yil navro‘z kunida tashkil qilgan ziyofatga kelganlar orasida turmushdan juda qiynalgan kambag‘al bir kishi ham bor edi. U o‘z-o‘ziga:— Shu yerdagi idishlardan birini olib davomi…

Matlub meros

Misr hukmdori Rum hukmdori bilan kelishib, oralaridagi adovatni bartaraf qildilar. Do‘stlik ahdini tuzdilar. Do‘stliklarini kuchaytirib abadiylashtirish uchun Misr hukmdori o‘z qizini Rum hukmdorining o‘g‘liga berdi. Rum hukmdori ham o‘z qizini uning o‘g‘liga nikohladi. Shunday qilib har ikki hukmdor bir-birlariga qarshi davomi…

Ustodning hiylasi

Bir kishi kurash tushish san’atini a’lo darajada egallagan atoqli pahlavon edi. Kurashning 360 usulini mukammal suratda bilardi va har kuni shu usullarni ishlatib, kurash tushardi. U o‘z shogirdlaridan biriga kurashning 359 usulini o‘rgatdi, faqat bir usulini sir saqladi, uni shogirdiga davomi…

Mard yigit

Bir kecha Misr jome masjidiga o‘t tushib, yonib ketdi. Musulmonlar buni xristianlardan gumon qilib, ularning uylariga o‘t qo‘yib kuydirdilar.Misr sultoni o‘t qo‘yishda ayblanganlarni qo‘lga tushirdi. Uning buyrug‘i bilan qancha odam qo‘lga olingan bo‘lsa, shuncha kichik qog‘ozchalar tayyorladilar. Har bir qog‘ozchada davomi…


Maqolalar mundarijasi