Oshnolik haqi

Bir kishi birovning uyini ijaraga olib, bir necha vaqt o‘sha yerda yashadi. Kunlardan bir kun u kishi o‘zi yashagan shahardan chiqib boshqa bir viloyatga bordi. U viloyat hukmdoriga manzur bo‘lib vazirlik mansabiga ega bo‘ldi.Uy egasi uyida ijaraga o‘tirgan kishining vazir davomi…

Boqiy umr

Aytishlaricha, mo‘tabar bir odamning majlisida bir olim, fozil kishini ko‘p ta’rif va tavsif qildilar, Mo‘tabar odam u olimni ko‘rib suhbatidan foydalanishni orzu qilib, uni shu majlisga da’vat qilish uchun o‘z qarindoshini yubordi. Olim majlisga kelgach, salom berib hamma bilan ko‘rishdi. davomi…

Hasad

Aytishlaricha, Iskandar Rumiy zamonida bir jonivor paydo bo‘ldi, unga kim ro‘para kelsa darhol halok bo‘lardi. Iskandar donishmandlari bu baloni daf qilish uchun har qancha urinsalar ham, hech narsa qila olmadilar.Nihoyat, bu baloni daf qilish chorasini Arastu hakim topdi. Uning buyrug‘i davomi…

Do‘stlik

Bir kishi bir oz pulga muhtoj bo‘lib qoldi, do‘stidan yordam olish maqsadida uning uyiga kelib eshikni taqillatdi. Do‘sti chiqib, u bilan ko‘rishdi, uyga taklif qilsa ham u kishi qabul qilmay:— Do‘stim, meni kechir, uyga qilgan taklifingni hozircha qabul eta olmayman, davomi…

Jasur yigit

Ilk bahor. Tog‘lardan erigan qor suvlari pastga shiddat bilan oqib tushardi. Nahr ko‘prigining o‘rtasida bo‘lgan kichkina bir uy ichida ko‘prik qorovuli va uning shahardan ko‘rgani kelgan xotini, ikkita bolasi suhbatlashib o‘tirishardi.Shu payt har tomondan:— Qorovul, tezroq bo‘l, o‘zingni va oilangni davomi…

Yo‘lchi va ot

Bir otni o‘tloq yerga qo‘yib yuborgan edilar. Ot u o‘tloqdan o‘tlab, istagan yeriga chopib, sakrab o‘ynab yurardi. O‘tloqning oxiridagi chuqurroq bir yo‘ldan o‘tib ketayotgan yo‘lchilarni ot ora-sira tomosha qilardi.Bola-chaqalariga oziq-ovqat olib ketish uchun qishloqdan shahar bozoriga borayotgan yaxshi qalbli bir davomi…

Eng ulug‘ fazilat

Qadim zamonda bir mo‘tabar odamning uch o‘g‘li bor edi. Bir kuni ularni o‘z huzuriga chaqirib olib:— O‘g‘illarim, sizlarni sinamoqchiman, bir oy sayohat qiling. Shu bir oylik umringizni xalqqa foydali, yaxshi ishlarga sarf eting. Qaysi biringizning qilgan yaxshiligingiz eng ulug‘ fazilat davomi…

Ulug‘ mukofot

Bir kun Ahmad ismli yosh tabib ota-ona va xotini Karima bilan aravaga o‘tirib vodiy bo‘ylab ketmoqda edi. Vodiyning o‘ng tomoni toshlik, chap tomoni tog‘lik edi. Tog‘ yon bag‘rida tubi qorong‘i g‘orlar ko‘rinardi.Yo‘lovchilar tog‘ etagi bo‘ylab ketar ekanlar, bir g‘or ichidan davomi…

Nu’mon va arslon

Qadimgi Yunoniston shaharlaridan Karfagen shahrida qul sotib savdo qiluvchi bir savdogar yashardi. Hamma qullariga, xususan Nu’mon ismli quliga ham ko‘p jabr-jafo yetkazardi. Savdogarning zulmiga chidolmay Nu’mon, nihoyat, qochib ketishga qaror berdi. Bir kuni kechasi hech kimga sezdirmay undan chiqib, shahardan davomi…

Javonmardlik

«Abbosiya» xalifasi Mutavakkilning Fath ismli bir yosh quli bor edi. Fath aqlli, tarbiyali va ziyrak yigit bo‘lgani uchun Mutavakkil uni far-zandlikka qabul qilib, o‘z farzandlaridan ko‘proq uning tarbiyasiga ahamiyat berardi. Fath doimo suvda suzishga o‘rganishni havas qilardi. Kemachilar unga Dajla davomi…


Maqolalar mundarijasi