Do‘stlik

Bir kishi bir oz pulga muhtoj bo‘lib qoldi, do‘stidan yordam olish maqsadida uning uyiga kelib eshikni taqillatdi. Do‘sti chiqib, u bilan ko‘rishdi, uyga taklif qilsa ham u kishi qabul qilmay:— Do‘stim, meni kechir, uyga qilgan taklifingni hozircha qabul eta olmayman, davomi…

Jasur yigit

Ilk bahor. Tog‘lardan erigan qor suvlari pastga shiddat bilan oqib tushardi. Nahr ko‘prigining o‘rtasida bo‘lgan kichkina bir uy ichida ko‘prik qorovuli va uning shahardan ko‘rgani kelgan xotini, ikkita bolasi suhbatlashib o‘tirishardi.Shu payt har tomondan:— Qorovul, tezroq bo‘l, o‘zingni va oilangni davomi…

Yo‘lchi va ot

Bir otni o‘tloq yerga qo‘yib yuborgan edilar. Ot u o‘tloqdan o‘tlab, istagan yeriga chopib, sakrab o‘ynab yurardi. O‘tloqning oxiridagi chuqurroq bir yo‘ldan o‘tib ketayotgan yo‘lchilarni ot ora-sira tomosha qilardi.Bola-chaqalariga oziq-ovqat olib ketish uchun qishloqdan shahar bozoriga borayotgan yaxshi qalbli bir davomi…

Eng ulug‘ fazilat

Qadim zamonda bir mo‘tabar odamning uch o‘g‘li bor edi. Bir kuni ularni o‘z huzuriga chaqirib olib:— O‘g‘illarim, sizlarni sinamoqchiman, bir oy sayohat qiling. Shu bir oylik umringizni xalqqa foydali, yaxshi ishlarga sarf eting. Qaysi biringizning qilgan yaxshiligingiz eng ulug‘ fazilat davomi…

Ulug‘ mukofot

Bir kun Ahmad ismli yosh tabib ota-ona va xotini Karima bilan aravaga o‘tirib vodiy bo‘ylab ketmoqda edi. Vodiyning o‘ng tomoni toshlik, chap tomoni tog‘lik edi. Tog‘ yon bag‘rida tubi qorong‘i g‘orlar ko‘rinardi.Yo‘lovchilar tog‘ etagi bo‘ylab ketar ekanlar, bir g‘or ichidan davomi…

Nu’mon va arslon

Qadimgi Yunoniston shaharlaridan Karfagen shahrida qul sotib savdo qiluvchi bir savdogar yashardi. Hamma qullariga, xususan Nu’mon ismli quliga ham ko‘p jabr-jafo yetkazardi. Savdogarning zulmiga chidolmay Nu’mon, nihoyat, qochib ketishga qaror berdi. Bir kuni kechasi hech kimga sezdirmay undan chiqib, shahardan davomi…

Javonmardlik

«Abbosiya» xalifasi Mutavakkilning Fath ismli bir yosh quli bor edi. Fath aqlli, tarbiyali va ziyrak yigit bo‘lgani uchun Mutavakkil uni far-zandlikka qabul qilib, o‘z farzandlaridan ko‘proq uning tarbiyasiga ahamiyat berardi. Fath doimo suvda suzishga o‘rganishni havas qilardi. Kemachilar unga Dajla davomi…

Baxt saroyi

Qish kuni. Kech bo‘la boshlagandi. Bir yigit yo‘lda ketarkan, unga katta bir o‘rmon ichidan o‘tishga to‘g‘ri kelib qoldi. O‘rmon qorong‘i, qalin daraxtlar bilan qoplangandi. Yigit o‘rmon ichida yura-yura yo‘lni yo‘qotib qo‘ydi, adashdi.Hushdan ketib yiqildi. Bir ozdan keyin ochlik va sovuq davomi…

Tadbirkor vazir

Bir podshohning juda ham chiroyli oti bor edi, Podshoh otini juda sevardi. Kunlardan bir kun uning ana shu go‘zal va chopqir oti kasallanib o‘ldi. G‘azab otiga mingan podshoh otboqarini o‘ldirish qasdida huzuriga chaqirtirdi. Uning dono vaziri bor edi. Vazir oraga davomi…

Go‘zal tadbir

Bir shoir xotinlardan kulib she’r yozgandi. Podshoh saroyidagi xotinlar, vazir, hakim va boylarning xotinlari juda ham achchiqlanib, o‘z qo‘llari bilan u bechora shoirga jazo bermoqchi bo‘ldilar. Bu niyatlarini podshohga arz qilib, shoirni darhol saroyga keltirishni talab qildilar.Podshoh qabul qilib, shoirni davomi…

Maqolalar mundarijasi