Li Shan-In. Hikmatli mansuralar

Xitoy tarixida Tan sulolasi davrida yashab o‘tgan adib Li Shan-in (813-858) ijodida hikoyalar bilan birga qisqa qaydlar, aforizmlar ham keng o‘rin tutgan. Hayotiy tajriba, poetik kuzatishlar bu adibga zamona voqeliklarini butun rang-barangliklari, ekzotikasi, bo‘yoqlari bilan jozibali va ixcham shakllarda tasvirlash davomi…

Ayzek Azimov hikmatlari

Odamlar o‘zlarini qo‘shnilaridan yaxshiroq, madaniyatlari qadimiyroq va yuqoriroq, boshqa yerlarga tarqalgan jamiki yaxshi jihatlar ulardan olingan, yomonliklar esa o‘zga mamlakatlarda o‘ylab topilgan, deb hisoblashga o‘rganib qolganlar. *** Kelajakda ham kitobning o‘rnini hech narsa egallay olmaydi, xuddi o‘tmishda egallay olmaganidek. *** davomi…

Kosa tagida nimkosa… (Qo‘lbola hikmatlar)

Hikmatlar qadimdan mavjud va ular turlichadir.Zamona zayli bilan hikmatlarning yangicha turi, aytish mumkinki satirik adabiyotning yangi janri paydo bo‘ldi. Goho nim tabassum, goho achchiq zaharxandaga yo‘g‘rilgan, qisqa, ta’sirchan, mo‘ljalga bexato uradigan bunday qo‘lbola hikmatlarning doimiy ijodkorlari va muxlislari maydonga chiqdi. davomi…

Said Ahmad. Ijod — iztirob farzandi

Zamonaviy o‘zbek nasrining ulkan yutuqlarini ­O‘zbekiston Qahramoni, Xalq yozuvchisi Said Ahmadning turli janrlarda yaratgan asarlarisiz tasavvur etib bo‘lmaydi. Bir necha avlod kitobxonlar bu asarlardan olam-olam zavq va hayajon, ibrat va hayotiy saboqlar olgani sir emas. Adibning “Cho‘l burguti”, “O‘rik domla”, davomi…


Maqolalar mundarijasi