Хуршид Дўстмуҳаммад. Ақлли кулги ёхуд кулгили ақл

Касалдан турган бемор ўзини шифокор ҳисоблайди.

* * *

Бир донодан бир доно етишгунича, юз нодондан минг нодон урчиб улгуради.

* * *

Ҳозирги замон қарғалари пишлоқни еб бўлгачгина тулки билан гаплашади.

* * *

Кўп нарсани билсанг қариб қоласан, дейишади, йўқ, кўп нарсага ақли етган одам қариб улгурмайди…

* * *

Дарёлар, океанлар, осмонўпар тоғлар на номини билади, на ўзига битилган мақтовларни тушунади — лекин яшайверади, камайиб қолмайди.

* * *

Тор хонада ўтирсанг ҳам дунёқарашинг кенг бўлиши мумкин.

* * *

Ўткир мулоҳазаларни миянгдан авайлаб чиқариб олмасанг, бошингга шикаст етказиши мумкин.

* * *

Ҳар нафас бир ҳикмат.

* * *

Йилнинг янгилангани яхши, одам эскилигича қолгани чатоқ.

* * *

Айрим кимсаларнинг қўлини ечиб юборсанг, сеникини боғлашга тушади.

* * *

Одам ўзини нодонроқ кўрсатиш учун ҳам ақл керак.

* * *

Оромкурси ҳам шимни тешади.

* * *

Жумласини ўқисанг тилинг чигаллашиб кетади.

* * *

Балиқ терлаб кетди.

* * *

Вайсақининг тили жиққа терга ботди.

* * *

Ўрдак — ғознинг паканаси.

* * *

Йўлда роман ўқиб юрма, ҳаётга туртиниб кетасан.

* * *

Вужуд ва руҳ ўртасидаги уйғунлик муҳаббатли эркак ва аёл муносабатларига ўхшайди.

* * *

Ақлли иш қилиш учун ақлнинг ўзи ожизлик қилади.

* * *

Комедия йўқлигининг ўзи комедия.

* * *

Инсон яралганидан илгари тўтиқушлар қайси тилда гапирган?..

* * *

Янги одамлар билан эски йўлдан юргунча, эски одамлар билан янги йўлдан юриш афзалроқ.

* * *

Ночорлик ҳалолликнинг дўсти.

* * *

Катта гаплар айтиш учун катта хоналарда ўтириш керак.

* * *

Фикринг қанчалик ўткир бўлса, тилингни шунчалик ёмон кесади.

* * *

Тўппа-тўғри йўлдан ҳам турли йўналиш топадилар.

* * *

Ҳаётий тажрибанг ортгани сайин жуда оз нарсани билишингни англайверасан.

* * *

Елкамга қоқиб қўйишди деб бошим осмонга етган эди, билсам — чангимни қоқишган экан.

* * *

Ғарқ бўлаётган одамга қутқарув камерасини ирғитиб, унинг калласини пўла қилишди.

* * *

Суҳбатдошинг вайсақи бўлса қулоқ бериб, унинг касалини зўриқтирма.

* * *

Ёмғир тинди, осмонда камалак товланди, ҳўкиз кавш қайтариб ётаверди.

* * *

Маъқул кўрган китобингни дуч келган одамга айтаверма — кимлигингни билдириб қўясан.

* * *

Саҳнадан тушмай ўйналаётган майнавозчиликни комедия деб аташганидан кулгинг қистайди.

* * *

Ажралишни расмийлаштиргунча анча вақт тинч-тотув яшашди.

* * *

Ҳаддан ташқари севиш қўлингга қанот, оёғингга ҳалқа боғлайди.

* * *

Виждон одамни кўп ҳолларда танг аҳволга солади, виждонсизлик эса энг танг ҳолатларда ҳам халос этади.

* * *

Қалби кўрнинг кўзи очиқлигига ишониш қийин. Қалби сўқирнинг очиқ кўзи тўғри йўлга бошламайди.

* * *

Об-ҳаво — табиатнинг самимий дил изҳори.

* * *

Эрталабки туманда қуёш аранг кўринаётган эди, беш ёшли Жамшид, «Қаранг, ада, қуёш тухумнинг сариғига ўхшайди» деди.

* * *

Қари дарахтнинг меваси майдалашиб кетади. Одам қаригани сайин майда гап бўла боради.

* * *

Кўзи ожизни етаклаб олган одам ён-атрофга ундан кўра кўпроқ хавотирда аланглайди.

* * *

Бўғзигача асалга ботирилган қошиққа азоб!..

* * *

Ҳидсиз гул — соқов.

* * *

Ота-бобонгиздан қолган тошойнага разм солинг — улар сизга қараб турган бўлишади.

* * *

Табиат адолатсизлик қилмайди, адолатсизлик табиатнинг табиатини тушунмасликдан келиб чиқади.

* * *

Нега қулоғимиз иккита, оғзимиз битта? Оз гапириб, кўпроқ тинглаш учун.

* * *

Яхшиямки ароқ шишасининг бўғзи тор…

* * *

Супурги кексайгани сайин қаттиқроқ ва тирнаб супиради…

* * *

Қармоққа илинмаган балиқ илинганидан каттароқ туюлади.

* * *

Олимнинг сиёҳи ёвузнинг қонидан қадрли.

* * *

Танқидий мулоҳаза айтиш учун бор жасоратингизни сарфлаб қўйманг, чунки танқид эшитиш учун ҳам жасорат керак бўлади.

* * *

Ёйни ихтиро қилган шўрликни ёғочни букишда айблаб сазойи қилишган.

* * *

Билимсизликдан фақат билимлилар азият чекадилар.

* * *

Кўз мошдай очилганда хижолатдан кўзинг юмилиб кетади.

* * *

Ўз фикрида қатъий қолиш — фикри билан ёлғиз қолиш демакдир.

* * *

Ўзининг фикри бўлмаган одам ўзга фикрлар ичида кун кечиради.

* * *

Бошқаларнинг фикри, таклифи дўкон растасида турган буюмдай нарса: уни тош-тарозига қўй, нарх-навосини суриштир — чоғинг келса оласан, йўқса — йўқ.

* * *

Пул танқислигида ақл ишга тушади.

* * *

Тасодифий омад ҳам бойга кулиб боқади.

* * *

Чарчаш ҳам гуноҳ.

* * *

Яхши одам бўлгунча, керак одам бўл.

* * *

Байроқ — бойроқларда.

* * *

Қонунни яхши билган одамнинг дўсти — қонун.

* * *

Ваҳшийлар орасида юввошлари ҳам бор.

* * *

Камбағалнинг бойлиги — сабр.

* * *

Ақлли бўлгунча, омадли бўл.

* * *

Журналистнинг тили узун, қўли қисқа.

* * *

Ақлли одамни алдаш осон.

* * *

Олим, бўлсанг — алам сеники.