Ҳаётда идеалсиз яшаб бўладими?

Ҳаётдан ва ўзидан ўзиш учун одам идеал қидиради. Ўзишни истамаган одам ўзига ўзи идеал бўлиб кўринади.

***

Кишилар кўпинча идеални ўтмишдан қидирадилар, чунки тирик идеаллар ўзларининг қусурлари ва иллатларини ошкор қилади.

***

Етиш мумкин бўлган идеал охирида ўкинч уйғотади.

***

Ҳаётий идеал топмай туриб, ўзингдан ўзиш ақлдан осиш аломатидир. Бунга Нисше қисмати мисол.

***

Тарих ширин ўй ва орзуларга бурканган идеаллар  кўмилган қабристондир.

***

Ҳаётий идеалига қараб киши руҳининг нимага муштоқлигини билса бўлади.

***

Идеалимнинг ҳаётий мақсади менинг ҳам ҳаётий мақсадимдир. Лекин бу идеалимнинг қисмати, албатта, менинг ҳам қисматим бўлиши зарурлигини англатмайди.

***

Умр бўйи бир идеалга интилган эмас, балки бутун умр идеаллар излаб яшаган менда ҳавас уйғотади.

***

Одам қалби етадиган идеалга эмас, ета олмайдиган, аммо тинмай ўзига чорлайдиган идеалга талпинади.

***

Фарзандларига идеал бўлган отани учратмадим; демак, гап ё оталарда ибратли фазилатларнинг камлигида, ё фарзандларда идеал излаш истагининг йўқлигида.

***

Одамни иллатлардан халос қилмоқчимисиз, унга эзгуликка чорловчи идеаллар беринг!

***

Ҳаётий идеалга қараб кишининг қандай тарбия кўрганини айтиб берса бўлади.

***

Идеал сиғинишга эмас, яратиб яшашга ундаса, кишини иллатлардан халос этади.

***

Идеал севги маъбудаси эмас, у гоҳо суйган кишингдан воз кечишни талаб қилиши мумкин.

***

Идеал халос қилиши мумкин, хароб ҳам. Идеал танлаш ёстиқдош танлашдан оғир.

***

Идеалда муқаддаслаштиришга арзигулик нимадир бор, акс ҳолда халқлар Рабни идеал билмасди.

***

Агар тийнатини яхшиласа, одамнинг Яъжуж-Маъжужни идеал тутгани ҳам хафвли эмас.

***

Идеалга топинмайдилар, идеалга талпинадилар.

***

Аёл идеал қидирмайди, у “идеал”ларни туғади.

 

Виктор АЛИМАСОВ,
фалсафа фанлари доктори