Абу Райҳон Беруний ҳикматлари

Одамгарчилиги бор мард киши ўзидан ва ўзиники эканлигига ҳеч ким тортишиб ўтирмайдиган нарсадан бошқасига эгалик қилмайди.

* * *

Неъматнинг қадри у йўқолгандагина билинади.

* * *

Одамларнинг тубан даражалиси ҳам ўзидан тубанроқ бўлган бировга эгалик ва раислик қилишдан холи эмас.

* * *

Ҳар бир янги нарсада лаззат бор.

* * *

Бугуннинг чорасини кўриб, эртага эҳтиёжи қолмаган киши ақллидир.

* * *

Асаларилар ҳам ўз жинсидан бўлатуриб ишламай, уядаги асални бекорга еб ётадиганларини ўлдириб ташлайдилар.

* * *

Миннат қилиш берилган эҳсонни йўққа чиқаради.

* * *

Иккала даъвогар рози бўлишибди-ю, қози рози бўлмабди.

* * *

Ҳар бир кун учун ҳақ ва ҳақиқат ҳозир нарса.

* * *

Тенглик ҳукм сурган жойда сотқин, алдамчи эҳтирослар, ғам-ғусса бўлмайди.

* * *

Улуғ ҳодисалар ҳар вақт юз беравермайди.

* * *

Бузуқ ниятли ва ёмон ахлоқли кишилар ўртага кириб олиши билан иш тўғри бўлмайди.

* * *

Ўз истагига эришишга тақдир ёрдам бермаган кишига маломат қилинмайди.

* * *

Одамлар ёқтирган кишилари тарафини олиб, ёмон кўрган кишиларини таъна қилишади.

* * *

Комил нарса ортиқчаликни ҳам, камчиликни ҳам қабул этмайди.

* * *

Ёлғончиликдан четланиб, ростгўйликка ёпишган кишини бошқа одам у ёқда турсин, ёлғончининг ўзи ҳам севиб мақтайди.

* * *

Кўз билан кўрган эшитгандан афзалроқдир.

* * *

Тилларнинг турлича бўлишига сабаб — одамларнинг гуруҳларга ажралиб кетиши, бир-биридан узоқ туриши, уларнинг ҳар бирида бир-бирига эҳтиёж туғилишидир.

* * *

Ҳайвонларнинг табиатларида кушандаларидан нафратланиш, душмандан ўзини қўриқлаш бор.

* * *

Ҳасад билан ғазаб икки қанот бўлиб ҳаракатга келса, тоза ва чиройли ҳаётларни хира ва кудуратли қилиб юборади.

* * *

Ҳаддан ортиқ ғазаб ваҳшийлик келтиради ва бевақт қилинган лутф обрўни кетказади.