Eleonora Amashkevich. Kino san’atidagi asorat (1989)

Konfliktsizlik nazariyasi. Bu zararli nazariya boshqa san’at asarlarida bo‘lganidek, kino san’atida qam jiddiy asorat qoldirdi. Biz quyida shu xususda mulohazalar yuritamiz. Avvalo «nazariya» tarixi haqida. Sovet estetikasi, adabiy tanqid va adabiyotshunoslikda qabul qilingan bu shartli atama, birinchi galda, zamonaviy voqealarga davomi…

Berdiali Imomov. Ko‘p qirrali san’atkor (1990)

G‘ulom Zafariy o‘zbek sovet adabiyotining yuzaga kelishiga, uning hayot talablariga ko‘ra davr kishilarining ma’naviy ehtiyojlarini qondirish ishiga munosib hissa qo‘shgan so‘z san’atkorlaridan biridir. Ijodini Ulug‘ Oktyabr g‘alabasigacha boshlagan bu adib she’r va piyesalarida davrning qoloq tomonlarini, ayniqsa, yoshlar hayotida uchrovchi davomi…

Muhsin Hamidov. So‘z harorati (1989)

Badiiy o‘qish ustasi, O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan artist Muhsin Hamidov — Muhsin aka, avvalo Sizning haqingizda juda kam narsa bilishimni eslatib o‘tmoqchiman. Necha yillik gazeta-jurnallarning boylamlarini ham ko‘zdan kechirib, faoliyatingiz batafsilroq yoritilgan maqolani uchratmadim. — Moliya mutaxassislarining hisob-kitoblariga qaraganda, tomoshalarim bilan davomi…

Sharif Yusupov. Hofizlar sardori (1990)

…Mahalladagi to‘yda, tavonxonada dunyo yuzini ko‘rgan murg‘ak chinqirig‘i to‘y ustiga to‘y qo‘shib yubordi. Xotin-xalaj uni yo‘rgaklab, bir og‘izdan «To‘ychivoy, To‘ychivoy» deb suya ketdilar. Mahalla dasturxonchisi va hammom xodimgaridan tavallud topgan, o‘zi ham er yigit yoshiga yetguncha xodimgarlikdan bo‘shay olmagan bu davomi…

Zikir Muhammadjonov. Uch dovruq

Har bir teatrning dovrug‘i uning repertuaridagi klassik asarlarga bog‘liq. Dramaturgiya ham teatr singari juda qadimiy. Antik teatrlarda shu qadar zo‘r klassik asarlar o‘ynalganki, ularni ijro etish bilan hozirgi zamon teatrlari katta shuhrat topishi muqarrar. To‘g‘ri, bizning asrimizda ham Sofokl[1], Esxil davomi…


Maqolalar mundarijasi