Ya’qub Charxiy (1359-1447)

XV asrning birinchi yarmida Movarounnahrda yashagan naqshbandiya ta’limotining yirik vakillaridan Xoja Ahrori Valiyning ustozi bo‘lmish mavlono Ya’qub Charxiy G‘azna (Afg‘oniston) shahriga tobe qishloqlardan biri hisoblangan Charhda tug‘ilganligi uchun Charxiy taxallusini olgandir. Manbalarning guvohlik berishicha, u o‘z davridagi ilmlarni egallagach, ko‘nglida davomi…

Davlatshoh Samarqandiy. Shoirlar bo‘stoni

Davlatshoh Samarqandiy. Shoirlar bo‘stoni («Tazkirat ush-shuaro»dan) Fors-tojik tilidan Bo‘riboy Ahmedov tarjimasi; She’rlarni Sulaymon Rahmon tarjima qilgan. — Toshkent, Adabiyot va san’at nashriyoti, 1981. Davlatshoh Samarqandiyning mazkur asari X—XV asrlarda yashab ijod etgan forsigo‘y hamda ayrim turkigo‘y shoirlar faoliyatidan ma’lumot beradi. davomi…

Nosir Muhammad. Navoiy va shatranj

Alisher Navoiy serqirra iste’dod sohibi sifatida shatranj(shaxmat)ni ham mahorat bilan o‘ynagan, bu qadimiy o‘yinning nazariy jihatlaridan yaxshi xabardor bo‘lgan. Zamondoshlarining xotiralari, shoirning turli mavzudagi asarlarida keltirilgan shatranjga oid misollar, shatranj muhralari bilan bog‘liq timsollar ana shundan dalolat beradi. Shuni ta’kidlash davomi…