Sidqiy Xondayliqiy. Navbahor: G‘azallar. Doston. Hikoyatlar. Qaydlar

Sidqiy Xondayliqiy. Navbahor: G‘azallar. Doston. Hikoyatlar. Qaydlar /Mas’ul muharrir: V. Rahmonov, — Toshkent, Adabiyot va san’at nashrioti, 1984. Adabiyotimizning Hamza, Avloniy, So‘fizoda kabi vakillaridan biri bo‘lgan Sirojiddin Sidqiy Xondayliqiy ijodida muhabbat, odamiylik, juvonmardlik singari abadiy barhayot mavzular kuylanadi. Shoirning asarlarida davomi…

Jadid ma’rifatparvarlik harakatining g‘oyaviy asoslari

Jadid ma’rifatparvarlik harakatining g‘oyaviy asoslari. «Jadid ma’rifatparvarlarining milliy ta’lim, matbuot, adabiyot va san’atni rivojlantirishga qo‘shgan hissasi va uning Milliy g‘oya targ‘ibotidagi ahamiyati» Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari (15 aprel; 2016; Toshkent) [Matn] / mas’ul muharrirlar: B.Hasanov, N.Karimov; tahrir hay’ati M.Zikrullayev [va davomi…

Burobiya Rajabova. “Ravzat us­salotin”da Amir Temur va temuriylar zikri

Ma’lumki, tarixiy manbalarda Sohibqiron Amir Temur va temuriylarning badiiy adabiyotga, so‘z san’ati hamda boshqa san’at turlariga qaratgan e’tiborlari, yaratgan maktablari, tashkil qilgan kutubxonalari, ular homiyligida yozilgan asarlar yoki ularga atab bitilgan kitoblar va ularning qalam ahli uchun ajratgan mablag‘lari hamda davomi…

Sayfi Saroyi. She’rlar. Guliston

Sayfi Saroyi. She’rlar. Guliston. / Nashrga tayyorlovchi E. Fozilov; Ilmiy muharrirlar: M. T. Oybek, P. Shamsiyev. — Toshkent, G‘afur G‘ulom nomidagi badiiy adabiyot nashriyoti, 1968 O‘zbek xalqining boy adabiy merosiga tegishli ayrim durdonalar hanuzgacha nafis qo‘lyozma holida turli davlatlarning kutubxonalarida davomi…