Imre Kertes. Stokgolm ma’ruzasi

Ehtimol, biroz g‘ayritabiiy, biroq batamom samimiy iqrordan boshlashim kerak. Ushbu yilda adabiyot bo‘yicha topshiriladigan Nobel mukofotini olish uchun jo‘nab ketayotib, samolyot bortiga ko‘tarilganim hamon ortimda sovuqqon kuzatuvchining pinhon nigohini sezdim. Mana shu tantanali lahzalarda o‘zimga o‘zim kutilmaganda jamoatchilik e’tiboriga tushgan, davomi…

Milliy matbuotimizning ikki durdonasi

Milliy matbuotimizning ikki durdonasi. «Sadoi Turkiston» va «Sadoi Farg‘ona» gazetalarining o‘zbek xalqini erk va hurriyat, milliy birlik va taraqqiyot g‘oyalari ruhida tarbiyalashdagi o‘rni va ahamiyati» mavzuidagi Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari (2015 yil 27 may) [Matn] / Mas’ul muharrirlar: B.Hasanov, N.Karimov; davomi…

Bahodir Murod Ali. Ko‘kto‘nliklar

Bahodir Murod Ali. Ko‘kto‘nliklar: Qissa va hikoyalar. — Toshkent, Yozuvchi, 1991 «Ko‘kto‘nliklar» Bahodir Murod Alining (Murodaliyev) birinchi yirik asari. Qissaning syujeti an’anaviy — kichik hikoyalardan qurilgan bo‘lishiga qaramay, umumiy yaxlitlik kasb atgan. Muallif qiyin mavzu — o‘lkada Sovet xukumatnning uzil-kesil davomi…