Jak Iv Kusto hikmatlaridan

Imkonsiz tuyulgan ishlarni uddalashni muvaffaqiyat deyish mumkin. Agar mantiqqa bog‘lanib qolganimizda, kelajak bizga afsus-nadomatlar olib kelardi. Mantiqdan muhimroq narsalar bor. Biz odamlarmiz. E’tiqod va umidga egamiz, mehnat qila olamiz. Birinchi qadamni tashlashga qiziquvchanlik turtki beradi, uning ortidan esa ilm ergashadi. davomi…

Ahmad Yassaviy (1041-1167)

Islom dini paydo bo‘lgandan so‘ng uning doirasida, Qur’on va Hadis ahkomiga mos ravishda paydo bo‘lgan tasavvufiy ta’limotlar X—XI asrlarga kelib Movarounnahrda ham keng tarqala boshladi. Tasavvuf — Yaqin va O‘rta Sharq xalqlarining ma’naviy hayoti tarixidagi eng murakkab, o‘zaro ziddiyatlarga to‘lib-toshgan davomi…

Erkin Vohidov. Bedorlik

Erkin Vohidov. Bedorlik: She’rlar va dramalar. — Toshkent, Adabiyot va san’at nashriyoti, 1985. Hamza nomidagi O‘zbekiston Davlat mukofoti laureati, taniqli shoir Erkin Vohidovning «Bedorlik» kitobi ona Vatanga muhabbat, sevgi va sadoqat, mehnat va do‘stlik, fidoyilik va insoniylikni tarannum etuvchi falsafiy davomi…