Shodmon Otabek. Ibratga yo‘g‘rilgan xotiralar

Tohir Malikning “Po‘rtanali ummonda suzar hayot qayig‘i” deya shoirona nomlangan kitobida asosan, ikki yo‘nalish, ikki mavzu ustuvor. Birinchisi – muallifning tarjimai holi, ko‘rgan-kechirganlari, zamondoshlari haqidagi xotiralari, ikkin­chi­si – yozuvchining so‘nggi yillardagi ko‘pgina asarlarida ko‘p va xo‘p qalamga olinayotgan mavzu – davomi…

Naim Karimov. Davr Shuhrat taqdirida

Tarix Ikkinchi jahon urushi arafasida adabiyot olamiga kirib kelgan yozuvchilar zimmasiga insoniyat tarixidagi eng dahshatli urushning ilk kunidan so‘nggi kuniga qadar jang maydonlarida bo‘lish, Reyxstag ustiga G‘alaba bayrog‘i o‘rnatilgandan keyin esa butun umrlarini urush mavzuiga, Moskva ostonalarida, Ukraina adirlarida, Belorussiya davomi…

Mirzaahmad Olimov. Marks, Engels Bobur haqida (1989)

Ulusning ta’nu ta’rifi menga, Bobur, barobardur, Bu dunyoda o‘zumni chun yamon-yaxshidin o‘tkardim. Ulug‘ o‘zbek shoiri, tarixnavis-yozuvchisi, allomasi, yetuk sarkarda va davlat arbobi Zahiriddin Muhammad Bobur hayoti, ijodi va serqirra faoliyatini marksistik asosda o‘rganish shu buyuk ta’limot asoschnlarining o‘zlari — Karl davomi…

Shuhrat Hayitov. “Kim degaylar dahr aro qoldi falondin yaxshilig‘”

O‘zbek  adabiyotining  yirik namoyandasi shoh va shoir Zahiriddin Muhammad Bobur umrining ko‘p qismini ot ustida, jangu jadallarda kechirgan bo‘lsa-da, asarlarida ilm-fanning ko‘plab yo‘nalishlari: ijtimoiy-tabiiy fanlar, adabiyot, tarix, falsafa, fiqh, din ta’limoti, tilshunoslik, jo‘g‘rofiya, tabiatshunoslik,  ma’danshunoslik, dehqonchilik, bog‘dorchilik va boshqa sohalarga davomi…