Ma’mur Umarov. Teatr san’ati qoidalari

Jahonshumul ixtirolar buyuklarga nasib qiladi. Pushkin ta’kidlaganidek, daholar yangi qonunlarni kashf qiladi, qobiliyatlilar ulardan to‘g‘ri va unumli foydalanadi, qobiliyatsizlar esa har ikkalasini ham inkor qilib, faqat o‘zlarinigina dono deb hisoblaydilar. Turli sohalarda ixtiro qilgan shaxslarning nomi, millati, irqi va e’tiqodidan davomi…

Turdi Farog‘iy (XVII asr)

XVII asrda yashab ijod qilgan Turdi Farog‘iy o‘zbek adabiyoti tarixida o‘ziga xos mavqega ega bo‘lgan shoir va mutafakkirlardan biridir. Shoir o‘z she’rlarini ko‘p hollarda «Turdi» nomi, ba’zan esa «Farog‘iy» taxallusi bilan yozgan. «Farog‘» Jizzax hududidagi qishloqlardan birining nomi bo‘lish ehtimoli davomi…

Besh qaldirg‘ochning biri (Toshxon Sultonova)

“Mahallada duv-duv gap” filmini ko‘rmagan o‘zbek tomoshabini bo‘lmasa kerak. Lutfixon Sarimsoqova, Maryam Yoqubova, Rahim Pirmuhamedov kabi buyuk aktyorlarning mahoratiga “ofarin” deya tan bermagan, olqishlamagan odam ham bo‘lmasa kerak. Biroq filmdagi ushoqqina rollarga e’tibor berganmisiz? “Issiq-sovuq” qiladigan azayimxon Sa’dixon Tabibullayev, Moskvadagi davomi…

Boborahim Mashrab (1640-1711)

Boborahim Mulla Vali (Valibobo) o‘g‘li Mashrab o‘z ijodi bilan o‘zbek adabiyotida xalqchillik, ijtimoiylik va dunyoviylikning chuqurlashuvida, jaholat va bid’atta qarshi kurash g‘oyalarining kuchayishida, she’riyat shakllarining takomillashuvi hamda badiiyatning kamolga erishuvida katta o‘rin tutgan so‘z ustalaridan biridir. Mashrab faqat otashzabon ijodkor davomi…

Naim Karimov. Shayxzoda – tarjimon

XX asrning 20-30-yillarida yangi o‘zbek adabiy tilining shakllanishi nafaqat “O‘tgan kunlar”, “Kecha va kunduz”, “Qutlug‘ qon” singari o‘lmas epik polotnolarning, Cho‘lpon, Oybek, G‘afur G‘ulom, Hamid Olimjon singari shoirlar qalamiga mansub lirik durdonalarning maydonga kelishiga, balki jahon adabiyoti o‘lmas namunalarining o‘zbek davomi…