E. E. Bertels. Navoiy va Sharq adabiyoti

Keyingi yillarda Sharq adabiyotlarini chuqur o‘rganish ularning ko‘p tarmoqlari favqulodda murakkab tarzda o‘zaro chatishib ketgani va o‘ziga xos yaxlit bir butunlik kasb etganini ko‘rsatmoqda. Tarixiy jarayondagi bu o‘ziga xoslik turli davrlarda bir-biri bilan chambarchas bog‘langan bir qator xalqlarning mushtarak mehnati davomi…

N. I. Konrad. Renessans va Navoiy

1 Hirot va Samarqand… Samarqand va Hirot… Bular Alisher Navoiyning hayoti va faoliyati kechgan shunchaki shaharlargina emas, bular uning olamining, shu shaharlar mansub bo‘lgan Ko‘hna Olam qismining vakolatli vakillaridir ham. Keling, mana shu mintaqa xususida fikrlashib olaylik. Mana u, o‘sha davomi…

Ansoriddin Ibrohimov. Pokistonda Boburshunoslik

Pokistonlik olimlar Temuriylar davri madaniyatiga katta qiziqish bilan qaramoqdalar. Ular nafaqat xalqlarimiz o‘rtasida bo‘lgan madaniy aloqalar tarixi, balki o‘sha davrdagi madaniy hayot, yirik shoirlar, jahon madaniyati sahifalarida o‘chmas iz qoldirgan buyuk ijodkorlarning merosiga bag‘ishlangan tadqiqot ishlarini olib bormoqdalar. Fikrimizning dalili davomi…

Valentina Ivasheva. Jeyms Joys

XX asr boshlarida g‘arb modern adabiyotiga taalluqli umumiy an’analar irland adibi Jeyms Joys ijodida o‘zining yorqin ifodasini topdi. Dekadent adabiyotiga xos ijtimoiy pessimizm g‘oyalari xuddi shu yozuvchi asarlarida o‘z cho‘qqisiga ko‘tarildi. Yalpi inkor etish ruhida rivojlangan Joys va boshqa qator davomi…

Erix Fromm. Mening e’tiqodim

Ishonchim komilki, odamzot — tabiiy taraqqiyot hosilasi, tabiatning tarkibiy qismi, biroq tafakkur va ong sohibi bo‘lgani uchun borliqqa nisbatan hukmron mavqega ega. Ishonchim komilki, odamzot hayotining mohiyatini anglasa bo‘ladi. Biroq bu mazmun — mohiyati butun tarixiy taraqqiyot mobaynida insoniyat hayotini davomi…