Shuhrat Hayitov. “Kim degaylar dahr aro qoldi falondin yaxshilig‘”

O‘zbek  adabiyotining  yirik namoyandasi shoh va shoir Zahiriddin Muhammad Bobur umrining ko‘p qismini ot ustida, jangu jadallarda kechirgan bo‘lsa-da, asarlarida ilm-fanning ko‘plab yo‘nalishlari: ijtimoiy-tabiiy fanlar, adabiyot, tarix, falsafa, fiqh, din ta’limoti, tilshunoslik, jo‘g‘rofiya, tabiatshunoslik,  ma’danshunoslik, dehqonchilik, bog‘dorchilik va boshqa sohalarga davomi…

“Qora kvadrat” muallifi (Kazimir Malevich)

Dunyoga mashhur “Qora kvadrat” asarining muallifi, atoqli rassom Kazimir Malevich fenomeni o‘z davrida ham, hozirda ham san’atshunoslar orasida qizg‘in bahslarga mavzu bo‘lib kelmoqda. Ma’lumki, XX asr dunyoda rangtasvir san’atida yangi oqimlar, eksperimental tajribalar, modernistik qarashlar keng rivojlangan davr sanaladi. Impressionizm, davomi…

Efraim Lessing va “Gamburg dramaturgiyasi”

XVIII asrda nemis teatri erishgan ulkan muvaffaqiyatlar Gotxold Efraim Lessing ijodi bilan bevosita bog‘liq. Uning ijodi ma’rifatparvarlik davrida Germaniya adabiyoti, dramaturgiyasi va teatr san’ati hamda nazariyasining ma’rifatparvarlik realizmi va tanqidiy realizmga o‘tish yo‘llarini belgilab berdi. Lessing ijodida nemis dramaturgiyasi va davomi…