Ahmadjon Meliboyev. Tarixning shafqatsiz saboqlari

Iste’dodli yozuvchi Alisher Ibodinovning “Xudoyorxonning so‘nggi kunlari” asarini qiziqish bilan o‘qib chiqdim. Muallif tinimsiz izlanayotgani, e’ti­borga molik tarixiy manbalarni sinchiklab o‘rgangani yaqqol ko‘rinib turibdi. Qo‘qon xonligi tarixiga doir ilmiy tadqiqotlar, xotiralar, Ahmad Zaki Validiy, V.Nalivkin, N.Ostroumov, Ibrat domla, toshkentlik qozi davomi…

Sinmagan qalam (To‘xtasin Jalolov)

To‘xtasin Jalolov XX asrda yashagan, davrining fojialarini bir umr ruhida tashigan adib edi. U umid bilan qalam tutgandi, biroq zamon uning yoshligini Stalinning Uzoq Sharqdagi qatag‘on zindonlarida chiritdi, yigit yuragiga qattol  davronning xo‘rlik va haqoratlari og‘usini to‘ldirdi… ammo qalamini sindirolmadi. davomi…

Ya’qub Charxiy (1359-1447)

XV asrning birinchi yarmida Movarounnahrda yashagan naqshbandiya ta’limotining yirik vakillaridan Xoja Ahrori Valiyning ustozi bo‘lmish mavlono Ya’qub Charxiy G‘azna (Afg‘oniston) shahriga tobe qishloqlardan biri hisoblangan Charhda tug‘ilganligi uchun Charxiy taxallusini olgandir. Manbalarning guvohlik berishicha, u o‘z davridagi ilmlarni egallagach, ko‘nglida davomi…

Nosir Muhammad. Navoiy va shatranj

Alisher Navoiy serqirra iste’dod sohibi sifatida shatranj(shaxmat)ni ham mahorat bilan o‘ynagan, bu qadimiy o‘yinning nazariy jihatlaridan yaxshi xabardor bo‘lgan. Zamondoshlarining xotiralari, shoirning turli mavzudagi asarlarida keltirilgan shatranjga oid misollar, shatranj muhralari bilan bog‘liq timsollar ana shundan dalolat beradi. Shuni ta’kidlash davomi…

Xoja Muhammad Porso (1348-1420)

Tasavvuf ilmining Naqshbandiya maktabi islom olamiga mutasavvuf shayxlar bilan bir qatorda yetuk olimlarni ham yetishtirib bergan edi. Ana shunday zotlardan biri Xoja Muhammad Porso al-Buxoriydir. Uning ismi-sharifidagi «al-Buxoriy» qo‘shimchasiga asoslanib aytish mumkinki, Porso Buxoroda tug‘ilgan. U madrasalarda o‘qib, Qur’on, hadis, davomi…