Olim Davlatov. “Istamankim, ishq mendin o‘zgani qilg‘ay asir…”

Er tutar ko‘nglumda gardundin judo bo‘lg‘an balo, Jondadur devona ko‘nglumdin xato bo‘lg‘an balo. Istamankim, ishq mendin o‘zgani qilg‘ay asir, Hech kishiga bo‘lmasun, yo Rab, manga bo‘lg‘an balo. Shod yuzlanmang balolar bizga kim bo‘lmas xalos, Bu ko‘ngul zindoni ichra mubtalo bo‘lg‘an davomi…

Matnazar Abdulhakim. Xolu xatting

Ba’zan mavhum fikrlash orqali muayyanlikdagi chuvalashiqlar yechilsa, gohida muayyanlik vositasida mavhumlikdagi chalkashliklar hal qilinadi. Bunday tafakkuriy sinoatni ayniqsa she’riyatda, xususan Alisher Navoiy g‘azaliyotida ko‘p kuzatish mumkin. Shu jumladan bobokalon shoirimizning “Xolu xatting” g‘azalida ham bunday hol yaqqol namoyon bo‘lgan. Umuman, davomi…

Muhammadjon Imomnazarov. Alisher Navoiy davri adabiyotining rivojlanish bosqichlari

Hozirda “jahon ilmi” deganda, nazariy jihatdan, ko‘proq Yevropa mintaqasida shakllangan ilmiy andazalar tasavvur etilmoqda. Aslida, Yer yuzining turli hududlarida ming yillar davomida shakllangan ko‘plab mintaqaviy madaniyatlar mavjud bo‘lib, ular o‘zaro aloqa va ta’sirga kirishgan mustaqil hamda zalvorli madaniyat tizimlarini hosil davomi…

Qosimjon Sodiqov. Mumtoz adabiyot namunalarini to‘g‘ri o‘qiyapmizmi?

Bugungi kitobxon uchun Navoiy asarlarini nashrga tayyorlashda ularda qo‘llangan so‘z va qo‘shimchalar qanday talaffuz etilganini to‘g‘ri ifodalash nihoyatda muhim. Tinish belgilari xato qo‘yilgan, so‘zlar noto‘g‘ri qo‘llangan matn o‘quvchisini chalg‘itadi, mazmun anglanishini qiyinlashtiradi. Ma’lumki, eski qo‘lyozmalarda hozirgidek tinish belgilari ishlatilmagan, tinish belgilari davomi…

Karimboy Quramboyev. Alisher Navoiy va turkman adabiyoti

Alisher Navoiy turkman adabiyotida hurmat bilan tilga olinadigan ulug‘ siymolardan biri. Shoir asarlarining hozirgi Turkmanistonga kirib borganiga bir necha asr bo‘lgan.  Navoiyning esa  Marv shahrida bo‘lgani, u yerdagi “Xisraviya” madrasasi bevosita shoir tashabbusi bilan qurilgani borasida Xondamir “Makorim ul-axloq” kitobida davomi…