Abduolim Ergashev. Ketayotir oy pari, gala qizdan ilgari

Qodir baxshi uch-to‘rt terma bilan tinglovchilarni rom qilib, davrani qizitib olgach, udum bo‘yicha “Nima aytay?” termasi bilan ko‘pning ko‘ngliga qo‘l soladi. “Kelinoy” bo‘lsin. Shu paytgacha qariyalar hurmatiga odob saqlab turgan yosh-yalang gal kelganda xohishini aytdi. Buni eshitgan qariyalar ham jonlanib davomi…

Ilhom Ahror. Kengliklar hikmati – go‘zal tasavvur

O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan madaniyat xodimi, shoir Ikrom Otamurod siyratiga bir nazar O‘smir She’r nuroniy Ash’orning o‘zi tomon kelayotganini ko‘rib, uning salobati bosdimi bir tomonga burilib ketmoqchi bo‘ldi-yu, lekin bunday qilolmadi. Ular to‘qnashdi. Birining yuzida xijolat, ikkinchisinikida esa mag‘rurlikka yo‘g‘rilgan mehribonlik davomi…

Feruza Otamurodova. Tuyg‘ular rassomi

Ingliz madaniyati tarixida adabiyot va tasviriy san’atning o‘zaro ta’siri – qadimdan kelayotgan va barqaror an’ana. XX asrda ingliz yozuvchilarining tasviriy san’atga qiziqishlari ortgani e’tiborni tortadi. Tasviriy san’atning rivojlanish yo‘llari turli adabiy yo‘nalishlarga, turli ijodiy metodlarga mansub yozuvchilar – Lourens va davomi…

Mahkam Mahmudov. G‘arb adabiyoti bilimdoni

Filologiya fanlari doktori, professor Muhammadjon Xolbekov jahon xalqlari adabiyotlarini chuqur tadqiq qilgan iste’dodli olimlarimizdan biridir. Uning “Marlo va Shekspir”, “XX asr modern adabiyoti manzara­lari”, “Struktur adabiyotshunoslik”, “XX asr g‘arb modern dramasi”, “Badiiy matnning struktur tahlili” monogra­fiyalarida adabiy jarayonlar va oqimlar davomi…