Gyote va Shiller yozishmalari

Gyote va Shiller… Xo‘sh, bu ikki buyuk zotning munosabatlari qanday bo‘lgan? Ayrim adabiyotlarda qayd etilganiday juda silliq kechganmi yoki…  Ikki yillik Italiya safaridan qaytgach, san’atning barcha sohalarida keskin o‘zgarishlar yasash niyatini ko‘ngliga tukkan Gyote hali Germaniyadagi sharoitning qandayligini o‘ylab ham davomi…

Ahmad Yassaviy (1041-1167)

Islom dini paydo bo‘lgandan so‘ng uning doirasida, Qur’on va Hadis ahkomiga mos ravishda paydo bo‘lgan tasavvufiy ta’limotlar X—XI asrlarga kelib Movarounnahrda ham keng tarqala boshladi. Tasavvuf — Yaqin va O‘rta Sharq xalqlarining ma’naviy hayoti tarixidagi eng murakkab, o‘zaro ziddiyatlarga to‘lib-toshgan davomi…

Najmiddin Kubro (1145-1221)

Musulmon olamidagi eng zabardast mutasavvuf donishmandlardan biri buyuk vatandoshimiz shayx Najmiddin Kubrodir. Abul-Jannob va Tomatul Kubro laqablariga sazovor bo‘lgan tasavvufning Kubraviya silsilasining asoschisi Najmiddin Kubroning to‘liq ismi Ahmad ibn Umar ibn Muhammad Xivaqiy al-Xorazmiydir. Hijriy oltinchi va yettinchi asrlarda yashagan davomi…

Sevara Alijonova. Domla

U kishim galstuk taqib, kostyum-shimda yurmaydi, lekin domlalarga xos katta ko‘zoynakni burniga qo‘ndirib, zambilday zil portfelni ko‘tarib, o‘ng tomonga xiyol egilib yuradi. Ko‘ylagining old cho‘ntagida taroqchasi bo‘ladi. Suhbatdoshi bilan gaplasha-gaplasha, ahyon-ahyonda o‘sha taroqcha bilan sochini bir tomonga silliq tarab qo‘yadi. davomi…

Lilion Ross. Xeminguey portreti

So‘zboshi Ertalab soat yettida poyezd kelib to‘xtagandan keyin Xeminguey bilan birinchi marta uchrashdik. Havo minus o‘n daraja sovuq bo‘lishiga qaramay, u qor bosgan uy yonida paypoqsiz xonaki tufli kiygan, kumush uqali hindular kamari taqilgan jinsi shimda, cho‘ntaklariga yaltiroq tugmalar qadalgan, davomi…