Abdulla Ulug‘ov. Jafokash ko‘ngil isyoni (1990)

Puldan qalqon, mansabdan ko‘rg‘on yasab olgan kimsalar azal-azaldan mehnatkash ommani azoblab kelgan. Tarixdagi barcha inqiloblaru qo‘zg‘olonlar asli shu toifaning nopok xatti-harakatlariga nisbatan norozilik tufayli sodir bo‘lgan. Bu isyonli kurash, to‘qnashuvlarda son-sanoqsiz mehnatkash ommaning qoni daryo-daryo bo‘lib oqqan. Ammo qon daryo-daryo davomi…

Ahmad Aliyev. Mustamlakachilikka o‘t ochgan asar (1989)

«Hind ixtilolchilari» asari Fitratning ijodiy faoliyati ayni voyaga yetgan davrda yozilgan bo‘lib, Germaniya poytaxti Berlinda 1923 yili o‘zbek tilida bosilib chiqdi. Asar tili shirali, voqealar qiziqarli bayon etilgan, unda davrning muhim muammolaridan biri qalamga olingan. Fitrat 1919 yildan to 1935 davomi…

Anton Antonov-Ovseenko. Jallod martabaga intilganda (1988)

Quyida yozuvchi Anton Antonov-Ovseenkoning «Zvezda» jurnalida (1988 yil, 9-son) chop etilgan I. V. Stalinning ishongan «odami», hamtovog‘i, mamlakatni «xalq dushmanidan» xalos qilish vasvasasiga tushib, ommaviy qirg‘inni avj oldirgan jallod Beriyaning qonli kechmishiga bag‘ishlangan «Jallod martabaga intilganda» maqolasini qisqartirib bosayotirmiz. «Guliston» davomi…

Farrux Jabborov. O‘zbekning jahongashta ertaklari

Birinchi turtki. Qachonlardir xorij filmini ko‘rgandim – adashmasam, nemislarniki – voqealari “Ur to‘qmoq”ning ayni o‘zginasi. Faqat ochil dasturxon o‘rniga “to‘kin stol”, buyam o‘rinli, o‘zlaridan kelib chiqishgan-da. O‘xshash adabiy hodisalar folk­lorshunoslikni doim qiziqtirib kelgan, ularni izohlashiga qarab bir necha ilmiy maktablar davomi…

Eleonora Amashkevich. Kino san’atidagi asorat (1989)

Konfliktsizlik nazariyasi. Bu zararli nazariya boshqa san’at asarlarida bo‘lganidek, kino san’atida qam jiddiy asorat qoldirdi. Biz quyida shu xususda mulohazalar yuritamiz. Avvalo «nazariya» tarixi haqida. Sovet estetikasi, adabiy tanqid va adabiyotshunoslikda qabul qilingan bu shartli atama, birinchi galda, zamonaviy voqealarga davomi…

Safter Nagayev. Ijodkor boqiyligi (1990)

Jahondagi ellar va elatlar singari qrimtatar xalqining ham qadimiy madaniy va adabiy merosi, nafis san’at namunalari mavjud. Qrimtatar she’riyatining olamga mashhur namoyandasi — Oshiq Umar (Umar Abdulla o‘g‘li) adabiy merosi asrlar bilan bo‘ylashib, bu adabiyotni olamga ko‘z-ko‘z qilib kelayapti. Ovrupo davomi…

Berdiali Imomov. Ko‘p qirrali san’atkor (1990)

G‘ulom Zafariy o‘zbek sovet adabiyotining yuzaga kelishiga, uning hayot talablariga ko‘ra davr kishilarining ma’naviy ehtiyojlarini qondirish ishiga munosib hissa qo‘shgan so‘z san’atkorlaridan biridir. Ijodini Ulug‘ Oktyabr g‘alabasigacha boshlagan bu adib she’r va piyesalarida davrning qoloq tomonlarini, ayniqsa, yoshlar hayotida uchrovchi davomi…

S. Shomurodov. Zilzilashunoslar (1989)

Bundan birmuncha vaqt ilgari Yaponiyadan xushxabar keldi: O‘zbekiston SSR Fanlar akademiyasining muxbir a’zosi, Seysmologiya ilmiy-tadqiqot instituti gidrogeoseysmologiya laboratoriyasining mudiri, professor Abdimufti Sultonxo‘jayev Zilzilaning geokimyoviy xabarchilari nomidagi Yapon uyushmasining faxriy a’zosi qilib saylandi. Bu faqat uning o‘zininggina emas, ayni vaqtda seysmologiya davomi…