Zuhra Mamadaliyeva. Navoiy va Sofokl

Taqdir muammosi azaldan Sharqu G‘arb donishmandlarini, faylasufu adiblarini qiziqtirib kelgan. Insonning qismati azaldan belgilanganmi yoki o‘z xatti-harakati bilan amalga oshadimi? Ilohiy hukmni o‘zgartirsa bo‘ladimi yoxud inson taqdir qo‘lidami? Bu kabi savollarga har kim o‘z nuqtai nazari bo‘yicha javob berishga harakat davomi…