Qosimi Anvar (1356-1434)

Temuriylar davridagi adabiyot va tasavvufning yirik vakillaridan biri Qosimi Anvardir. Shuni alohida ta’kidlash lozimki, shoirning dunyoqarashi o‘z davri va o‘zidan keyingi ilm-fan va tasavvufning yirik namoyandalari Bahovuddin Naqshband, Sadriddin Yaminiy, Ulug‘bek, Ne’matulla Vali, Nuritdin Kirmaniy, Abdurahmon Jomiy va Navoiylarning ta’limotlari davomi…

Baxtiyor Mengliyev. Yuksalish metodologiyasi haqida o‘ylar

“Kim neni istasa, topgay begumon” Sho‘rolar davrida ma’rifiy adabiyotimiz majoziy ma’noda talqin qilinib, uning ilohiy-irfoniy ma’nosi haqida to‘xtalish mafkuraviy talablarga mos kelmasdi. Holbuki, hodisa yoki narsaning serqirraligi metodologiyasiga tayanadigan bo‘lsak, mumtoz she’riyatimizni har bir tadqiqotchi o‘z bilimi va dunyoqarashidan kelib davomi…

Baxtiyor Isabek. Buyuk qomusiy olim

Tilshunos olim sifatida buyuk tilshunos Mahmud Koshg‘ariyning “Devoni lug‘atit turk” asarini qayta-qayta o‘qiyman. Qizig‘i, bu asar bilan qancha ko‘p shug‘ullansangiz, shuncha ko‘p ilmiy haqiqatlar, yangi xulosalarga duch kelasiz va buyuk olimning ilmiy salohiyati, o‘tkir zehni, keng mushohadasidan hayratga tushasiz. Tilimizning davomi…