O‘tgan kunlar yodi nimadir? (Ivo Andrich)

“G‘amdan o‘zga haqlik yo‘q, darddan o‘zga haqiqat…” 1920 yilda kitob do‘konlarida paydo bo‘lgan “Hayajon” she’rlar to‘plamining dastlabki sahifalarida ko‘ringan bu satrlarni yosh shoir Ivo Andrich hibsda yotib bitganini, keyinchalik bu yigit yozuvchi sifatida dunyoga tanilishini, hatto uning nomi bilan ataluvchi davomi…

Ma’mur Umarov. Teatr san’ati qoidalari

Jahonshumul ixtirolar buyuklarga nasib qiladi. Pushkin ta’kidlaganidek, daholar yangi qonunlarni kashf qiladi, qobiliyatlilar ulardan to‘g‘ri va unumli foydalanadi, qobiliyatsizlar esa har ikkalasini ham inkor qilib, faqat o‘zlarinigina dono deb hisoblaydilar. Turli sohalarda ixtiro qilgan shaxslarning nomi, millati, irqi va e’tiqodidan davomi…

Turdi Farog‘iy (XVII asr)

XVII asrda yashab ijod qilgan Turdi Farog‘iy o‘zbek adabiyoti tarixida o‘ziga xos mavqega ega bo‘lgan shoir va mutafakkirlardan biridir. Shoir o‘z she’rlarini ko‘p hollarda «Turdi» nomi, ba’zan esa «Farog‘iy» taxallusi bilan yozgan. «Farog‘» Jizzax hududidagi qishloqlardan birining nomi bo‘lish ehtimoli davomi…

Besh qaldirg‘ochning biri (Toshxon Sultonova)

“Mahallada duv-duv gap” filmini ko‘rmagan o‘zbek tomoshabini bo‘lmasa kerak. Lutfixon Sarimsoqova, Maryam Yoqubova, Rahim Pirmuhamedov kabi buyuk aktyorlarning mahoratiga “ofarin” deya tan bermagan, olqishlamagan odam ham bo‘lmasa kerak. Biroq filmdagi ushoqqina rollarga e’tibor berganmisiz? “Issiq-sovuq” qiladigan azayimxon Sa’dixon Tabibullayev, Moskvadagi davomi…

Boborahim Mashrab (1640-1711)

Boborahim Mulla Vali (Valibobo) o‘g‘li Mashrab o‘z ijodi bilan o‘zbek adabiyotida xalqchillik, ijtimoiylik va dunyoviylikning chuqurlashuvida, jaholat va bid’atta qarshi kurash g‘oyalarining kuchayishida, she’riyat shakllarining takomillashuvi hamda badiiyatning kamolga erishuvida katta o‘rin tutgan so‘z ustalaridan biridir. Mashrab faqat otashzabon ijodkor davomi…