Yusuf Xos Hojib (1020-1070)

Yusuf Balasog‘uniy Yettisuv o‘lkasidagi Kuzo‘rda (Balasog‘un) shahrida dunyoga keladi. Bu davrda Yettisuv va Sharqiy Turkiston o‘lkalari turkiy qarluq qabilasidan chiqqan Qoraxoniylar sulolasi qo‘l ostida edi. Bu sulola VI—IX asrlarda hukm surgan Buyuk Turk xoqonligining davomchilari bo‘lib, IX asr o‘rtalaridan davlatni davomi…

Erkin A’zam. Otdosh odam

Oti bir xil otdoshlar o‘rtasida qandaydir ruhiy uyg‘unlikmi, qadrdonlikmi bo‘ladiganga o‘xshaydi, nazarimda. Aslida unday emasdir-u, kimsan Erkin Vohidovga o‘zimni yaqin tutganim uchun menga – yana bir Erkinga shunday tuyular. Bu yaqinlik, bu iliqlik maktabdan, ilk bor darslikda Erkin Vohid (aynan davomi…

Jo‘ra Mahmud. Ctanislavskiy va Chexov

Mixail Chexov garchand umrining o‘ttiz yetti yilini chet ellarda o‘tkazgan bo‘lsa-da, teatr san’ati sohasidagi amaliy va nazariy bilimlarini Konstantin Sergeevich Stanislavskiy kashf etgan “sistema” (uslub) asosida o‘zlashtirdi, ustoziga hurmat va e’tiqodi umrining oxiriga qadar so‘nmadi. K.S.Stanislavskiy bilan M.Chexov tarbiya topgan davomi…