Jo‘ra Mahmud. Ctanislavskiy va Chexov

Mixail Chexov garchand umrining o‘ttiz yetti yilini chet ellarda o‘tkazgan bo‘lsa-da, teatr san’ati sohasidagi amaliy va nazariy bilimlarini Konstantin Sergeevich Stanislavskiy kashf etgan “sistema” (uslub) asosida o‘zlashtirdi, ustoziga hurmat va e’tiqodi umrining oxiriga qadar so‘nmadi. K.S.Stanislavskiy bilan M.Chexov tarbiya topgan davomi…

Gyote va Shiller yozishmalari

Gyote va Shiller… Xo‘sh, bu ikki buyuk zotning munosabatlari qanday bo‘lgan? Ayrim adabiyotlarda qayd etilganiday juda silliq kechganmi yoki…  Ikki yillik Italiya safaridan qaytgach, san’atning barcha sohalarida keskin o‘zgarishlar yasash niyatini ko‘ngliga tukkan Gyote hali Germaniyadagi sharoitning qandayligini o‘ylab ham davomi…

Ahmad Yassaviy (1041-1167)

Islom dini paydo bo‘lgandan so‘ng uning doirasida, Qur’on va Hadis ahkomiga mos ravishda paydo bo‘lgan tasavvufiy ta’limotlar X—XI asrlarga kelib Movarounnahrda ham keng tarqala boshladi. Tasavvuf — Yaqin va O‘rta Sharq xalqlarining ma’naviy hayoti tarixidagi eng murakkab, o‘zaro ziddiyatlarga to‘lib-toshgan davomi…