Bo‘riboy Ahmedov. Iskandarning o‘chini Spitamendan olamizmi? (1993)

Millatning qadr-qimmati uning o‘tmishi, tarixi bilan o‘lchanadi. Xo‘sh, biz o‘zbeklarning ham o‘tmishimiz, tariximiz bormi, o‘zi? Bor, albatta. O‘rta Osiyo, balki jahondagi boshqa xalqlar, xususan forslar, hindlar, xitoylar singari uzoq-uzun tarixi bor o‘zbekning ham. Arxeolog va antropolog olimlarimizning ko‘p yillik izlanishlari davomi…

Abdulla Oripov. Ilm va ijod martabasi (2000)

Qashqa vohasi azaldan ilm-ma’rifat maskanlaridan bo‘lib kelgan. Qadimiy Keshni Sharq fuzalolari “ilm va adab qubbasi”, deb ta’rif qilgan bo‘lsa, Nasaf O‘rta Osiyodagi to‘rtta hadisshunoslik maktablaridan (Marv, Buxoro, Samarqand) biri sanalgan. Rostdan-da, bu ma’voda Kasbi, Fazli, Fudina, Yakkabog‘, Kitob, Chiroqchi, Qamashi davomi…

Abdulla Oripov. Buyuk eposga ehtirom (1999)

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining ulug‘ eposimiz — “Alpomish” dostonining katta to‘yini nishonlash to‘g‘risidagi tarixiy qarori xalq og‘zaki ijodiga, buyuk merosga yuksak ehtiromning yorqin ifodasi bo‘ldi. Ushbu qarorda “Alpomish” dostoni ajdodlarimiz ijodiy dahosining ulkan badiiy yodgorligi sifatida jahon xalqlari etnik ijodiyoti davomi…

Abdulla Oripov. So‘z sehri (1992)

Mana, bir necha o‘n yillardirki, biz dilbar bir she’riyatning muattar havosidan bahramand bo‘lib kelayotirmiz. Bu — Erkin Vohidov she’riyatidir. Ona tilimizning ipakdek mayin, kamalaqdek rang-barang shamoyili, g‘oyat nozik lutf, beozor qochirimlar, goh hazin, goh samimiy tabassum uyg‘otuvchi tashbehlar, o‘tkir xulosalar davomi…


Maqolalar mundarijasi