Abdulkarimbiy

Abdulkarimbiy ibn Shohruhbiy (1710-1750) (1733-1750) Ming sulolasidan bo‘lgan Qo‘qon xoni. Shohruxbiyning o‘g‘li. Akasi Abdurahimbiy vafot etgach (1733), taxtga o‘tirgan. Xonlik o‘rdasini Qo‘qon yaqinidagi Tepaqo‘rg‘ondan Qo‘qonga ko‘chirgan. 1746 yil O‘ratepa hokimi Fozilbiy yordamida Qalmoqlar hujumini qaytargan. Abdulkarimbiy Qo‘qon shahrida saroy, madrasa, davomi…

Abdurahmon

(tug‘ilgan yili nom’alum) (1750-1751 yillar, 6 oy) Ming sulolasidan bo‘lgan Qo‘qon xoni. Abdulkarimbiyning o‘g‘li. 1750 yilda Abdulkarimbiy vafot etgach xonlik taxtiga o‘tirgan va atigi olti oygina hukmronlik qilgan. Ammo, olti oy o‘tgach u Marg‘ilonga hokim qilib yuboriladi. Taxtga esa Erdona davomi…

Erdonabiy

Erdonabiy ibn Abdurahimbiy (? — 1762 yil) (1751-1752; 2-marta – 1753-1762) Ming sulolasidan bo‘lgan Qo‘qon xoni. Abdurahmon Qo‘qonda olti oylik hukmronligidan so‘ng xonlik taxtiga o‘tirgan. Uning hukmronligi davrida (1751-1762) xonlikning qudrati ortgan. U O‘sh, O‘zganni bo‘ysundirgan. 1758-1759 yillarda esa Xitoy davomi…

Bobobek

Bobobek ibn Abdurahimbiy (? – taxm. 1753) (1752-1753) Minglar sulolasidan bo‘lgan Qo‘qon xoni. Abdurahimbiyning katta o‘gli. Jung‘orlar (ba’zi manbalarda qalmoqlar) 1740 yillarda Qo‘qonni qamal qilganlarida Abdurahimbiy jiyani Bobobekni garov sifatida oq uylik qilib dushmanlarga berishga majbur bo‘lgan. Bobobek Qo‘qon yaqinidagi davomi…

Sulaymonbek

Sulaymon ibn Shodibiy (? — 1763 yil) (1762-1763, 3 oy) Qo‘qon xonligida 12 yil hukmronlik qilgan Erdonabiy vafot etgach (1762), Shodibiyning o‘g‘li Sulaymonbek taxtga o‘tqaziladi, lekin suiqasd tufayli uch oy hikmronligidan so‘ng o‘ldiriladi. Sulaymonbekning qotillari Abdulla Qushbegi, G‘urumsaroy hokimi O‘tov davomi…

Norbo‘tabek

Norbo‘ta (taxminan 1749-1798) (taxminan1763-1798) Qo‘qon xoni. Abdurahmonning o‘g‘li, Abdulkarimbiyning nabirasi. 14 yoshidan taxtga chiqqan. Namangan beklarining separatizmini bostirgan. Qo‘zg‘alon ko‘targan Xo‘jand begini yengib, shaharni o‘ziga bo‘ysundirgan. Ammo, O‘ratepa nomigagina Buxoroga tobe bo‘lib qolgan.

Olimxon

(? – 1810-y.y) (1801-1810) Qo‘qon xoni. Minglar sulolasidan. Norbo‘tabiyning o‘g‘li. Uning davrida saltanat hududini kengaytirish davom ettiriladi. U Ohangaron, Chimkent, Sayram, Toshkent viloyatining hammasini, Rossiyaga boruvchi karvon yo‘llaridagi muhim manzilgohlarni zabt etadi. U Buxoro amirligiga qarshi turishga kuchi yetajagini ko‘rib davomi…

Amir Umarxon

Amiriy (1787-Qo‘qon-1822) (1810-1822) Qo‘qon xoni, zullisonayn shoir. Norbo‘tabiyning o‘g‘li. O‘zbeklarning ming urug‘idan. Boshlang‘ich savodini oilada chiqarib, keyin madrasada tahsil olgan. Yoshligidan saroy xizmatiga jalb qilingan: akasi – Qo‘qon xoni Olimxonning davlatni boshqarish ishlarida faol ishtirok etgan. Olimxon 1807-1808 yillarda unga davomi…

Muhammad Alixon

(taxminan 1803/ 06-1842, Qo‘qon) (1822-1841) Minglar sulolasidan bo‘lgan Qo‘qon xoni. Umarxon va Nodiraning o‘g‘li. Otasi Umarxon vafotidan keyin 17 yoshida taxtga o‘tirgan. Hukmronlik davrida xonlik hududini kengaytirishga uringan. Janubiy Olay tog‘ etagida tojiklar bo‘ysundirilgan. Qorategin butunlay, Darvoz, Shug‘non, Roshan, Vohonfaqat davomi…

Sheralixon

Sheralixon Hojibek o‘g‘li (taxm. 1797-1845 yillar) (1842-1845) Qo‘qon xoni. 1842 yil Buxoro amiri Nasrullo Qo‘qonni bosib olib Ibrohim Xayolni noib etib tayinlab ketadi. Uning zulmidan norozi boґlgan qo‘qonliklar qo‘zg‘olon koґtaradilar va xon avlodlaridan boґlmish Sheralini Qo‘qon xoni deb e’lon qiladilar. davomi…


Maqolalar mundarijasi