Barhayotlik uchun kurash

Hayot barhayotlik uchun kurashdir… M. M. PRIShVIN Hayot o‘limni hech qachon pisand qilmaydi. O‘lim ro‘parasida u qahqaha uradi, qo‘shiq aytib, raqsga tushadi, quradi, teradi va sevadi. Faqat o‘limning o‘zini alohida ajkratib qarasak, uning bo‘m-bo‘shligini ko‘rib, xijolat tortamiz. R. TAGOR O‘lim davomi…

Keksalik haqida

Yoshlik bilan keksalik orasidagi muddat naqadar qisqa! Sh. MONTESKE Yoshlik o‘tib borayotganini hech kim sezmaydi, ammo uning o‘tib ketganini hamma his qiladi. SENEKA Keksalik xuddi qorday to‘satdan bosadi, Ertalab tursangiz — hammayoq oppoq. J. RENAR Jasorat tugagan kuni qarilik boshlanadi. davomi…

Yoshlik haqida

Hayot har bir kishiga ulkan va bebaho tuhfa in’om etadi, bu kuch-quvvatga to‘la yoshlik, bilim va kurashga chanqoqlik, ishonch va orzu-umidga to‘la o‘spirinlikdir. N. A. OSTROVSKIY Yoshlik — buyuk afsungar. A. S. PUShKIN Yoshlik o‘zining olijanob tashabbusi, sofdillikka, adolatga, bashariy davomi…

Me’yorning foydasi haqida

Uzoq yashashning birdan-bir siri umrni qisqartirmaslikda. E. FEYXTERSLEVEN Uzoq yashamoqchi bo‘lsang, kam-roq ovqatlan. B. FRANKLIN Taomning eng yaxshi qaylasi — nafsni tiyish. SUQROT Og‘zingni ehtiyot qil: hamma kasallik og‘iz orqali o‘tadi. Shunday qilginki, ovqatdan keyin ham ishtahang qarnay bo‘lsin. L. davomi…

Badan tarbiya haqida

Biz materialistlar — quvnoq kishilarmiz, biz — sog‘lom odamlarmiz, binobarin, jismoniy tarbiyaning ulkan mohiyatini yaxshi his qilamiz. A. N. LUNAChARSKIY Gimnastika, jismoniy mashqlar, piyoda yurish mehpat qobiliyatini va salomatligini saqlab qolmoqchi bo‘lgan, chinakam va shodmon hayot kechirishni xohlagan har bir davomi…

Salomatlik to‘g‘risida

Sog‘lom odam tabiatning eng bebaho asaridir. T. KARLEYL Inson — tabiatning yer yuzidagi oliy mahsulidir. Biroq tabiat yaratgan mo‘jizalardan bahra olmoq uchun inson sog‘lom, baquvvat hamda zukko bo‘lmog‘i zarur. I. I. PAVLOV Biz insonning har tomonlama kamol toptirmoqni istaymiz, toki davomi…

Chiqisha olmaslik, buzuqchilik

Janjalga, fitna va ichiqoralikka moyillik — betayin odamlarning ishi. PINDAR Faqat bir tomon aybdor bo‘lganda edi, janjal bunchalik uzoq cho‘zilmasdi. F. LAROShFUKO Ma’lumki, barcha janjallarning o‘ziga xos xususiyati ikkala tomonning zaifligidir. F. VOLTER Janjallashayotgan ikki kignining aqllirog‘i — ko‘proq aybdor. davomi…

Jizzakilik

Achchiq ustida hech narsani boshlama! Bo‘ron paytida kemaga o‘tirgan odam ahmoqdir. I. GAUG Sustkashlik faqat g‘azablangan vaqtdagina foydali. PUBLILIY SIR G‘azablanganingda g‘azabingni bosishni o‘zingga majburiyat bil. QOBUS G‘azabga tushgan bo‘lsang, gapirishdan avval o‘ngacha sana, juda ilojn bo‘lmasa yuzgacha sana. T. davomi…


Maqolalar mundarijasi