Oilada bolalar tarbiyasi

Tartib-intizomning eng zo‘r maktabi — oila. S. SMAYLS Yangi oilaning bosh vazifasi — inson va grajdanni tarbiyalash vazifasi bo‘lmog‘i kerak. A. GRAMShI Oila hayotining bosh muddao va maqsadi bolalar tarbiyasidir. Bolalar tarbiyasining bosh maktabi esa eru xotin, ota-onaning o‘zaro munosabatidir. davomi…

Nikoh haqida

Nikoh kishilik jamiyatining birinchi pog‘onasidir. SISERON Tutun alangadan paydo bo‘lganidek, nikoh ham muhabbatga uyg‘unlashib ketadi. N. ShAMFOR …Jinsiy sevgi o‘z tabiatiga ko‘ra nikohni talab qiladi… Jinsiy sevgiga asoslantan nikoh o‘z tabiatiga ko‘ra individual nikohdir. F. ENGELS Hech kim nikohdan o‘tishga davomi…

Oila va jamiyat

Oila tabiatning shoh asarlaridan biridir. J. SANTAYaNA Minglab tasodiflar sinovidan o‘tadigan er-xotin muhabbati kundalik eng oddiy hodisa bo‘lishiga qaramasdan, eng go‘zal mo‘jizadir. F. MARIAK Oilani buzishga mo‘ljallangan har qanday ijtimoiy nazariyalar yaroqsiz, shu bilan birga nomaqbuldir. Oila — jamiyatning durru davomi…

Rashk haqida

Shunday olijanob muhabbatlar borki, ular rashkka o‘rin qoldirmaydi. F. LAROShFUKO Chinakamiga sevgan odam rashk qilmaydi. Muhabbatning asl mohiyati — ishonch. Bordi-yu, muhabbatdan shu ishonchni tortib olingchi, unda siz uning o‘z kuchiga bo‘lgan ishonchi, davomiyligi, jamiki nurafshon tomonlari — binobarin, barcha davomi…

Sevgi va axloq

Muhabbat! Vu barcha ehtiroslarning cho‘qqisi va eng g‘olibidir. Ammo uning adadsiz zabtkorlik kuchi cheksiz-chegarasiz olijanoblik va deyarli tasavvurga sigmaydigan darajadagi beg‘arazlikdan iboratdir. G. GEYNE O‘zini yaxshi ko‘rgan odam chinakam muhabbatga qodir emas. Shaxsiyatparastlik sevgini zaharlaydigan dahshatli illatdir. Bordi-yu, shaxsiyatparast bo‘lsang, davomi…

Muhabbat qirralari

Sevgi erkinlik yo‘lida qurbon bo‘lishga ham tayyor. F. ShILLER Muhabbatdangina muhabbat tug‘iladi. V. G. BELINSKIY Oshiqning o‘zi uzsin mo‘habbatning gulini, Axir bu noyob tuyg‘u boshdan-oxir, batamom, Faqat uning o‘ziga mangu etilgan in’om. F. ShILLER Bir boqishda tug‘ilgan muhabbatning davosini topish davomi…

Mustaqil mutolaa to‘grisida

Ilm berish faqat maktabning ishi emas. Maktab shu bilimga kalit beradi xolos. Maktabdap tashqari o‘qish hayotni to‘laligicha qamrab oladi! Inson bir umr ilmini oshira borishi lozim. A. V. LUNAChARSKIY Inson hayot ekan, garchi sochi oqargan bo‘lsa ham bilim olishi mumkin, davomi…

Axloqiy va aqliy kamolot haqida

Odamning ulug‘ligi bo‘yi bilan o‘lchanmaganidek, xalqning ulug‘vorligi ham uning soni bilan o‘lchanmaydi; yagona o‘lchov, uning aqliy kamoloti va axloqiy barkamolligidir. V. GYuGO Hozirgi jamiyatlar uchun tarbiya masalasi kelajak taqdiri bilan bog‘liq hayot-mamot masalasidir. E. RENAN Avvalgi zamonlarda vorislik yordamida, asriy davomi…

Bilim haqida

Yaxshi yashamoq uchun yaxshi ishlamoq zarur, shu zaminda dadil turmoq uchun ko‘p bilmoqlik darkor. M. GORKIY Bilimdan qudratliroq kuch yo‘q; bilim bilan qurollangan odam yengilmasdir. M. GORKIY Inson qanchalik ko‘p bilsa, u shu qadar kuchli. M. GORKIY Siviliatsiya tarixini olti davomi…


Maqolalar mundarijasi