Insonparvarlik haqida

Odamlar, insonparvar bo‘ling! Bu sizning birinchi burchingiz.J.J. RUSSO Inson odamlarni sevishi kerak. Agar u odamlarni sevsa, yashashi oson bo‘ladi, quvnoqroq yashaydi, chunki jahonda hech kim odamovilardek miskin umr kechirmaydi.M. I. KALININ Barcha kamchiliklaridan qat’iy nazar, odamlar har narsadan ham ko‘ra davomi…

Shaxsiy munosabatlar madaniyati haqida

Turmush — aslida siyqa tushunchadir, bu tushunchani jonlantirib turish, uning mohiyatini shaxsiy munosabatlar madaniyati bilan ochib berish kerak.M. M. PRIShVIN Biz bir-birimizga e’tibor bilan munosabatda bo‘lishni o‘rganishimiz kerak, dunyoda eng ajib, eng oliy xilqat — inson ekanligini tushunmog‘imiz kerak.M. GORKIY davomi…

Inson — olam bezagi

Men uchun insondan qimmatliroq biron-bir kitobiy haqiqat yo‘q. Inson demak o‘ziga butun bir olamni olib yuradigan jonu jahondir va u abadul-abad yashasin.M. GORKIY Hayotimning eng mushkul damlarida ham, eng og‘ir daqiqalarida ham qalbim: «Yashasin inson!» — degan gimnni kuylagan.M. GORKIY davomi…

Jamiyat va shaxs

Inson insonga har jihatdan zarur.T. G. ShEVChENKO Kishi ko‘pgina narsalarsiz ham yashay oladi, lekin tanholikda yashay olmaydi.L. BERNE Biri mahv bo‘layotgan joyda ikki kishi birlashib biri-birini qutqarishi mumkin.O. BALZAK Kishi jamiyatda yashash uchun yaralgan; uni jamiyatdan ajratib, yakkalab qo‘ysangiz —fikrlari davomi…

Axloqning asosiy printsiplari xususida

Millatning muhim boyligi — xalqning ma’naviy qiyofasidir.N. G. ChERNIShEVSKIY Davlatning qadr-qimmati oxir-oqibat uni tashkil qilgan shaxslar qadr-qimmatiga bog‘liq.J. MILL Hayotdan uzib olpngan axloq har qanday axloqiy mohiyatni yo‘qotgan hayot yanglig axloqsizdir.V. G. PLEXANOV Taraqqiyotning chinakam belgisi — boylik yoki ta’lim davomi…

Vatan va vatanparvarlik haqida

Cho‘lda o‘rmalab yurgan jonivorlar ham tug‘ilshidanoq o‘z makonlarini biladilar, havoda uchuvchi qushlar ham, dengiz va daryolardagi baliqlar ham o‘z oshyonlarini his qiladilar, hatto bolari va shunga o‘xshashlar ham o‘z uyalarini muhofaza qiladilar,— shuning kabi odamlar ham qayerda tug‘ilib parvarish topsalar,— davomi…

Aforizmlar haqida

Shunaqangi lo‘nda hikmatli so‘zlar yoki maqollar borki, ularni hamma biladi va hamma foydalanadi. Agar bunday hikmatli so‘zlarga barcha kishilar ishonishmaganda edi, ular asrlardan-asrlarga o‘tib kelmasdi. KVINTILIAN Lo‘nda fikrlash xalqqa xos… M. GORKIY Men maqollardan juda ko‘p narsani, boshqacha qilib aytganda,— davomi…

Madaniyatning vorisiyligi haqida

Men qadimgi donishmandlarning o‘z asarlarida bizga qoldirib ketgan aql durdonalarini ko‘zdan kechiraman; agarki biz ularda nimadir yaxshi bir narsaga duch kelsak, uni o‘zlashtirib olamiz va juda katta foyda orttirgan hisoblanamiz.SUQROT Olg‘a intilgan har bir kishi o‘tmish va o‘z davri boyliklaridan davomi…


Maqolalar mundarijasi