Yovuzlik, zolimlik

Har xil kishilar va har xil mijozlar bo‘ladi. Ayrimlarning masalan, barcha ehtirosu ko‘tarinki qiyofasi sovuq yovuzlikdan iboratdir va undaylar faqat yovuzlik qilayotgan paytlaridagina uddaburon, iqtidorli va hatto soglom bo‘lib ketadilar. V. G. BELINSKIY Pastkash kimsalar uchun muqaddas va buyuklikka o‘zlarining davomi…

Ezmalik

Beodoblik faqat qilmishda emas, so‘zda ham bo‘ladi. ABUL FAROJ Tajriba bizga qayta-qayta shuni isbotlaydiki, odamlar o‘z tillariga boshqa hamma narsadan ko‘ra ham kamroq hukmrondirlar. B. SPIPOZA Odamlar oz so‘zlay turib, ko‘p narsani ifodalay olganlari holda, farosatsizlar esa, aksincha, to‘xtovsiz gapirib, davomi…

Riyokorlik, xushomadgo‘ylik, ikkiyuzlamachilik

Riyokorlik, xushomadgo‘ylik va ikkiyuzlamachilik eng katta yovuzlikdir. Niqobga o‘ralgan bu yovuzliklarni seza bil, unga nisbatan g‘azabkor va murosasiz bo‘l! V.A.SUXOMLINSKIY Tentaklar orasida riyokorlar deb ataluvchi bir toifa bor,ular to‘xtovsiz ravshda o‘zlari va o‘zgalarni aldashni o‘rganganlari o‘rgangan, ammo aslida ular hammadan davomi…

Yolg‘onchilik

Yolg‘onchilik — qabih illat. M. MONTEN Yolg‘onchilik o‘g‘rilikdan battar. J. RENAR Yelg‘onchilik — yovuzlik timsoli. V.GYuGO Faqat yaramaslargina aldashadi. F. M. DOSTOEVSKIY Yolg‘onni bu qadar fosh etishimizning boisi shundaki, eng pastkash illatlar ichida ayniqsa yolg‘onni berkitish ham va unga bo‘yin davomi…

Ayyorlik

Ayyorlik — juda chegaralangan kishilarning fikrlash tarzi bo‘lib, bu fikrning zohiri bilan botini mutlaqo turlichadir. I. KANT Muttasil ayyorlik qiliga fikran cheklantanlik belgisidir va deyarli hammavaqt bir yerda ayyorlik qilaman degan odam boshqa joyda o‘zini oshkor otadi. F. LAROShFUKO Ayyorlik davomi…

Maqtanchoqlik

Odamlar hammavaqt ham boshqalar o‘ylaganchalik bo‘lavermaydilar. G. LESSING O‘z afzalliklarini ko‘p gapiradigan odam ko‘pincha yaxshi odam bo‘lib chiqmaydi. J. NERU O‘z yaxshiliklari bilan maqtangan odamdan qo‘rqaver. M. EBNER-EShINBAX Odamlar o‘z nuqsonlarini ko‘rsatmaydilar — ulariing aksariyati nuqsonlarini soxta niqob bilan yashirishga davomi…

Shuhratparastlik, takabburlik

Shuhratparastlik eng kuchli xohishdir. Meni bu xohishdan xalos etgin, qolganlaridan esa o‘zim qutulaman. R.ShERIDAN Shuhratparastlik odamlarning eng tabiiy xususiyatidir, lekin ayni paytda odamlarni tabiiylikdan mahrum etuvchi ham shu shuhratparastlikdir. L. VOVENARG Hech qachon, hech bir sharoitda o‘zingga manmanlik va takabburlikni davomi…

Maqtovlarga munosabat

Maqtovlar ham misoli zardek noyob bo‘lsagina qadrli. B. JONSON Maqtov doim oqilonalikdir. F. M. DOSTOEVSKIY Maqtashga arzirli odamlarning maqtovigina yoqimlidir. GNEY NEVIY Sendan hech qanday muruvvat ko‘rmagan kishininggina maqtovi eng durust maqtovdir. ABUL FAROJ Muttahamning maqtoviga uchishdan ham ortiqroq xunuk davomi…

O‘git va nasihatlar haqida

Biz hech narsani nasihatchalik saxiylik bilan aytib tashlayvermaymiz. F. LAROShFUKO Chavandozlikdan xabari yo‘q odam otni qanday minish haqida maslahat bermaydi. Ammo axloq masalasida biz boshqacharoq ish tutamiz. Bu yerda biz o‘zimizni hamma narsani biladigan va istagan odamga nasihat qilishga qodirmiz, davomi…


Maqolalar mundarijasi