Xatolarga munosabat haqida

…Hech bir amaliy ish qilmaydigan odamgina xato qilmaydi. V. I. LENIN Hech nima qilmaydigan odamgina xato qilmaydi, holbuki uning asosiy xatosi ham shudir. A. N. TOLSTOY Shunday odamlar borki, hech qanday aqlli fikrlar bilan mashg‘ul emaslar va shuning uchun ham davomi…

Tanqid haqida

Tanqidsiz bir-birini anglash bo‘lmaydi, binobarin, birlik ham bo‘lmaydi. F. ENGELS Kasalni davolash uchun uni aniqlash, ochish kerak va bu eng qulay va to‘g‘ri yo‘l hisoblaiadi. F. E. DZERJINSKIY Illatning sababini topish — deyarli unga qarshi davoni topish degan so‘z. V. davomi…

Sovuqqonlik haqida

Hamma narsani yaxshi deydigan yoki hamma narsani yomon deb hisoblaydigan, ayniqsa, hamma narsaga sovuqqon qaraydigan odamga ishonmang. I. LAFATER O‘rtamiyona odam hukmron fikr va hukmron modaga har doim moslashib oladi, u narsalarning hozirgi holatini yagona to‘g‘ri holat deb hisoblaydi va davomi…

Ehtiroslar va tashabbus haqida

Ehtiros yordamisiz tarixda biron-bir muazzam qadam bosilmagan, ehtiros ma’naviy kuchlarni chandon oshirib, arboblarning aqliy qobiliyatini charxlaydi, ehtirosning o‘zi buyuk taraqqiyparvar kuchdir. V. G. PLEXANOV G‘ayrat belgilangan maqsadga muhabbat kuchidir. P. A. PAVLENKO Tuganmas huzur-halovat — mehnatda. U. BLEYK Faqat tetik davomi…

Maqsad haqida

Hayotdagi maqsad inson qadr-qimmati va baxtning asosidir. K. D. UShINSKIY Insonning barcha istaklarini qondiringu, lekin undan yashash maqsadini olib qo‘yingchi, qarabsizki, u naqadar baxtsiz va ojiz kimsaga aylanib qoladi. K. D. UShINSKIY Inson musibatlarini tobora kamaytirib, inson rohat-farog‘atini tobora oshirish. davomi…

E’tiqod va ideallar haqida

A’molsiz yashagan kishi g‘aribdir! I. S. TURGENEV Idealni inkor etgan odam pastkashlikni osonlik bilan go‘zallik deb qabul qilishi mumkin. I. GYoTE Idealsiz yashash yaramaydi. Sog‘lom idealga, shunday idealki, xalqimizning qalbidan, vujudidan otilib chiqqan idealga ega bo‘lmoq kerak. G. DIMITROV Ideal davomi…

Mehnat umrni uzaytiradi

Inson uchun eng go‘zal, eng qadrli narsa uning o‘z hayotidir. Hayot esa har tomonlama, muttasil mehnat bilan barqarordir. Inson mehnati to‘xtasa bormi — uning hayoti ham to‘xtaydi. G. M. KRJIJANOVSKIY Mehnatsevar qalb doimo o‘z kasbi bilan mashg‘ul bo‘lmog‘i lozim, binobarin, davomi…

Mehnat — rohat va baxt

Mehnat va rohat inson hayotining ikki muhim sharti — shaxsiy va ijtimoiylikni tashkil etadi.V. VEYTLING Mehnatning samaradorligini anglab yetish eng zo‘r lazzatlardan biridir.L. VOVENARG Mehnat va huzur-halovat tabiatan turlicha bo‘lsa ham, baribir ular orasida qandaydir tabiiy bog‘lanish mavjud.TIT LIVIY Rohatning davomi…

Mehnatdagi qat’iyat haqida

Muvaffaqiyatni kishi hayotda erishgan mavqe bilan emas, balki o‘sha muvaffaqiyatni qo‘lga kirita turib, u qanday to‘siqlarni yengib o‘tgani bilan o‘lchash kerak.B. VAShINGTON Yengib o‘tilgan to‘siqlarning ko‘pligigina jasoratga va jasorat ko‘rsatgan insonga haqiqiy to‘g‘ri baho bo‘la oladi.S. SVEYG Buyuk qalb egasining davomi…


Maqolalar mundarijasi