Inson va mehnat

Yashash uchun biron-bir ishni bilmoq kerak.M. GORKIY Odamning nima qilayotganiga qarab uning kimligini aytib bersa bo‘ladi.G. GEGEL Kishining qalbi uning qilgan ishlarida aks etadi.G. IBSEN Xar qanday odamga uning qilgan ishlarigya qarab baho berish kerak.M. SERVANTES Har birimiz — o‘z davomi…

Faoliyat haqida

Insonning vazifasi oqilona faoliyatdir.ARASTU Ilgarilari tabiati boy mamlakatlar eng badavlat mamlakatlar hisoblanardi, endilikda odamlari g‘ayratli bo‘lgan mamlakatlar — badavlat hisoblanadi.G. BOKL Inson faoliyat uchun yaratilgan. Faoliyatsizlik esa yo‘qlik degan so‘z.F. VOLTER Hayot bilan faoliyat alanga va yorug‘lik singari o‘zaro chambarchas davomi…

Mehnat haqida

Ishchi mehnati, dehqon g‘allasi — shu ikki o‘q atrofida tezkor davr shitob bilan oqib bormoqda va butun hayot shu o‘qlar atrofida aylanmoqda.V. V. MAYaKOVSKIY Jamiyatning butun boyligi beistisno o‘sha jamiyat mehnati bilan belgilanadi.D. I. PISAREV Ozod mehnat — dunyoni to‘ntarish davomi…

Umid haqida

Inson hayotida eng ko‘p foyda beradigan narsa — umid.A. F. VELTMAN Hammamiz uchun nima mushtarak? — Umid; chunki odamning hech narsasi bo‘lmasa ham umidi bor.FALES Hatto juda keksayib qolgan odamlar ham umid bilan yashaydilar va o‘z ahvollarini yaxshilash uchun rejalar davomi…

Quvonch, g‘am va qayg‘u haqida

Oldinda quvonadigan narsasi bo‘lmasa, kishi dunyoda yashay olmaydi.A. S. MAKARENKO Hayot uzluksiz quvonchga aylanishi kerak va shunday bo‘lishi mumkin.L. N. TOLSTOY Inson doim quvnoq yashashi kerak. Agar quvonching tugasa,nimada yanglishganingni axtar.L. N. TOLSTOY Agar hayot senga beqiyos baxtiyorlik bo‘lib tuyulmasa, davomi…

Baxtga intilish

Baxtga intilish bo‘lmagan joyda umuman intilish ham yo‘q. Baxtga intilish intilishlarning intilishidir.L. FEYERBAX Insonga baxt kerak, uning bunga haqqi bor, nechog‘li qiyin bo‘lmasin, inson baxtga erishishi darkor.N. A. DOBROLYuBOV Har bir kishi baxtli bo‘lgisi keladi, u baxtli bo‘lishi kerak va davomi…

Umr va vaqt

Hayotni sevasanmi? Sevsang, vaqtni boy berma, chunki vaqtdan hayot degan mato yaraladi.B. FRANKLIN Tezkor vaqt, qaytib kelmaydigan vaqt insonning eng qimmatbaho boyligidir, binobarin, uni yelga sovurmoq borib turgan talon-torojlikdir.S.MOEM Odamzod hayoti tejalgan vaqtga qarab uzayadi.F. KOLLIER Vaqt bizning eng arzon davomi…

Hayot mohiyati haqida

Inson uchun eng qadrli narsa nima? Hayot, chunki bizning barcha quvonchlarimiz, bizning butun baxtimiz, bizning jamiki umidlarimiz faqat hayot bilan bog‘liqdir.N. G. ChERNIShEVSKIY Shunday yashamoq kerakki, toki hayotga cheksiz talablar qo‘yish mumkin bo‘lsin.A. BLOK Har bir kishining hayoti — agar davomi…


Maqolalar mundarijasi