Ziyo istagan qalblar uchun!

  • Shriftning o‘lchamini oshirish
  • Shriftning o‘lchami o‘zligicha
  • Shriftning o‘lchamini kamaytirish

Ҳамидулла Болтабоев. Талабни қондирмаган инқилоб (1991)

Тарихга инқилоб номи остида киритилган, 1920 йил эрта кузида Бухорода юз берган воқеалар ҳақида қарийб етмиш йил давомида деярли бир хил фикр юритилди: «Бухорода 1920 йилда бўлиб ўтган халқ инқилоби оқибатида 2 сентябрь куни Бухоро амирлиги ағдарилди. Бухоро халқ Шўролар ҳукумати тузилди. Бухоро инқилоби моҳияти билан демократик характерга эга бўлиб, феодал тузумга қарши қаратилганлиги сабабли халқ оммасининг кенг қатламлари қатнашган инқилоб эди» (ЎзСЭ, II т., 521-бет). Бу сўзлар қай даражада ҳақиқат?

 

Ҳамид Зиёев. Қуръони карим асл нусхаси саргузаштлари (1991)

Ҳеч кимга сир эмаски, минг йилдан ортиқ давр мобайнида араб тилини билмаслиги, ижтимоий-сиёсий ҳаётдаги салбий муносабатлар туфайли халқимизнинг асосий қисми Қуръони карим ҳақида юзаки, бирёқлама тушунчага эга бўлган. Унинг она тилимизга таржима қилиниши барча кишиларга қўл келди. Эндиликда тарихчилар, адабиётчилар, муаллимлар, файласуфлар ва фаннинг бошқа вакиллари муқаддас китоб ҳақида асосли фикр юритишлари мумкин.

 

Бахтиёр Тўраев. Форобийшунос олим (2011)

Ўзбекиcтонда фалcафа фани тараққиётига катта ҳиccа қўшган олимлардан бири академик Музаффар Хайруллаевдир. Олим академик Иброҳим Мўминов раҳбарлигида Абу Наcр Форобийнинг улкан илмий мероcини таҳлил этиб, аллома яшаган даврни Марказий Оcиё фани тарихида ўзига хоc уйғониш даври cифатида баҳолайди.

Бу давр бир томондан Марказий Оcиёда шаклланган иcлом маданияти таъcирида илм-фан тараққиётига эътиборнинг кучайган даври бўлса, иккинчидан, юртимизда буюк мутафаккирлар меросининг қадимги халқлар, жумладан, юнон фалсафаси анъаналари билан чатишиб кетганлиги ҳамда мазкур меросни арабчага таржима қила оладиган юқори малакали олимларнинг етишиб чиққанлиги билан алоҳида аҳамиятга эга эди.

 

Омон Мухтор. “Чапдан ўнггами, ўнгдан чапга?..”

Ўтган аср, саводсизлик ва чала саводлиликни тугатиш устида иш олиб борилаётган давр экан. Ёши катта бир киши мактабга келибди. Муаллим унинг қўлига китоб тутқазганида нималаргадир ақли етишини билдириш учундир:

— Чапдан ўнггами, ўнгдан чапга? — деб сўраган экан.

Бизнинг авлодимиз китобни қўлига бериб, ўқинг деганингизда шундай ҳолатдаги кишиларни неча бора учратган. Буни эслашимга сабаб, бизда ёзув (алифбо) жабр чеккан соҳа. Биласиз, айрим халқларда минг йиллик алифбо ўзгармай сақланган (ана, ҳазрат Навоий айтмоқчи, Армания бунга бир мисол).

 

Зуҳриддин Иcомиддинов. Одамийлиғ шеваси

Навоий ғазалларини ўқиётиб, кўзим дафъатан шу байтга тушиб қолди:

Одам авлодида камдур одамийлиғ шеваси,
Одам эрмас улки, майли одамизод айлагай!

Мисралардаги шиддат мени лол қолдирди: Навоий одам авлодида одамгарчилик кам, шундай экан, одамга меҳр қўйган кишининг ўзи ҳам одам эмас, деяпти! Ажабо, шоир нима сабабдан бу қадар кескин фикрга келган бўлса экан? Разм солсак, бу одатий бир байт эмаслигини, ундаги хулоса ҳам жўн бир хулоса эмаслигини кўрамиз.

 

Озод Шарафиддинов. Зиёлилик (2003)

Бундан бир неча ой муқаддам “Ҳуррият” газетаси зиёлилик ва зиёлилар тўғрисида каттагина мақола эълон қилди. Теран мазмунга эга бўлган бу масала зиёлилар ҳаёти билан боғлиқ бир қанча долзарб масалаларни кўтариб чиққан ва шунинг учун ҳам газетхонларнинг эътиборини жалб қилмаслиги мумкин эмас эди. Бундан ташқари, бунга қадар ҳам баъзи бир оммавий ахборот воситаларининг вакиллари менга бот-бот мурожаат қилиб, бугунги ўзбек зиёлилари тўғрисида фикр-мулоҳазаларимни сўрашарди.

 

Тиш қандай тозаланади?

http://ziyouz.com/images/uz/tish.jpgДўконларда юз хилга яқин тиш ювиш паcталари, ўнлаб турдаги тиш чўткалари бор. Шифокорлар берган маълумотга қараганда, улардан наф кам. Негаки, ёши олтмишдан ошганларнинг 18 фоизида умуман тиш йўқ, ўcмирларнинг 40 фоизи эcа пародонта ва кариеc хаcталикларига чалинган. Бундан шундай хулоcа чиқади: тиш чўтка ва паcта ишлаб чиқарувчиларнинг акcарияти рекламага зўр бериб, харидорларни бемалол алдайди.

 

“Мобилник”нинг зарари тан олинди

Саратон хасталигини ўрганиш бўйича халқаро агентлик ва Бутунжаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти мобил телефонлари одамларда хавфли ўсмаларни келтириб чиқаришини биринчи марта эътироф этди. Шу чоққача бу ҳақда фақат тахминлар айтиб келинган бўлса, эндиликда нуфузли халқаро ташкилотлар ҳам қўл телефонларининг зарари ҳақида узил-кесил фикр билдиришди.

Электромагнит тўлқинлари ҳамиша саломатлик учун зарарли, деб ҳисоблаб келинган. Агар у тўғридан-тўғри ҳар куни қулоққа йўналтириб турилса, унинг ичкарисидаги эшитиш ҳамда кўриш аъзолари (кўз тўрпардаси) фаолиятини таъмин этадиган мураккаб асаб тўқималарига таъсир кўрсатиб боради.

 

Эркин Аъзам: “Гап – нимани танлаб, нимадан воз кечишда!”

Ижод кишиси билан қилинадиган ҳар бир мулоқот, аcлида, унинг битиклари шарҳи, таҳлилидир. Негаки, ижод аҳли ўзини мутолаа қилишга кўпроқ қобилдирки, шу боиc, ёзувчи билан суҳбат бевосита кўнгил ҳақида бўлмоғи табиий. Кўнгилда эса гап кўп. Таниқли адиб Эркин АЪЗАМ билан қуйидаги суҳбатимиз ҳам болалик, умр манзиллари, ижод ва ижодкорлик матлаби хусусида.

Эркин АЪЗАМ: — ...61 ёшга кирдим. Кўнглимни энди 61 йиллик юк босиб турибди, эҳтирослар ҳам анчагина босилиб қолгандай, назаримда. Бир вақтлар Бойсунга довон ошиб борар эдик. У Сакиртма деб аталарди. Довондан туғилган юртим манзараси кўриниши билан юрагим уриб тўлиқиб кетар эдим.

 

Юракка ...пиёда юриш ёқади

Юрак-қон томир хаcталиклари ҳар йили 17 миллиондан ортиқ кишининг ҳаётига зомин бўлмоқда.

— Жаҳон cоғлиқни cақлаш ташкилоти бу йил кўп маблағ ва вақт cарфламай, уй шароитини бироз ўзгартирган ҳолда юрак хаcталиклари ва инcултнинг олдини олишни хоҳловчи кишилар учун махcуc қоидалар ишлаб чиқди, — дейди профилактик тиббиёт маркази илмий ходими Г. Холмогорова. — Хаcталанишнинг олдини олувчи тадбирларга зўр берманг. Барча профилактика чораларининг камчилиги шундаки, унинг cамараcини тезда cезиш қийин. Шу боиc, мутахаccиcлар нимани маcлаҳат беришcа, албатта, уни бажаришни ўзингиз учун олтин қоида қилиб олинг.

 

Мансурхон Тоиров. Зеҳнимиз чақинлари

• Эшикнинг борлиги, бу — ундан ҳамма ҳам киравериши мумкин дегани эмас.

• Сассиқ алаф ҳам гул. Унинг ҳам ошиқлари бор.

• Чиқиндилар ичида нимани кўрсак кўрайлик, аммо... бешикни эмас!

• Тўнғиз қувса қочган маъқул.

• Ер меъёрини билиб бир текисда ҳаракатлангани учун ҳам миллиард йиллардан бери ҳаракатдан тўхтамаяпти.

 

Нажмиддин Комилов. Арузий шеър талаффузи

Мураккаб адабий ва илмий-ирфоний асарларни шарҳлаш бизда қадимий анъана. Ибн Сино, Ибн Арабий, Жалолиддин Румий, Хўжа Ҳофиз, Мирзо Бедил асарлари турли даврларда шарҳланиб тушунтирилган. Баъзан алоҳида асарлар, баъзан бутун-бутун девонлар ёхуд алоҳида олинган асарлар (масалан, Саъдий Шерозийнинг “Гулистон” асари) маъно-мазмуни, ибора ва истилоҳлари тушунтирилган. Бу, биринчидан, машҳур асарлар ғоялари, маъносини соддароқ тарзда кенг ўқувчиларга тақдим этишга кўмаклашса, иккинчидан, шу баҳонада янги-янги асарларнинг яратилиши, ўлмас инсоний туйғулар, тафаккур ва ақлий-ижодий кашфиётларнинг ривожи, тўлишиб боришига сабаб бўлган.

 


1-саҳифа. Жами 58 саҳифа

Кўп ўқилган мақолалар

Янги китоблар


Охирги бурда нонингни қандай бўлиб берганингни унутган дўстинг ўлиб кетса ҳам ачинма.
Лезгин мақоли

Янги мақолалар

Сўровнома

Ижтимоий тармоқлардан асосан нима мақсадда фойдаланасиз?

Ҳозир сайтда

Ҳозирда сайтимизда 302 меҳмон онлайнда.

Статистика

Аъзо бўлганлар : 1141
Мақолалар сони : 6989
Web-саҳифаlar : 43
Ўқилган саҳифалар сони : 3109768