Бобораҳим Машраб (1640-1711)

Бобораҳим Мулла Вали (Валибобо) ўғли Машраб ўз ижоди билан ўзбек адабиётида халқчиллик, ижтимоийлик ва дунёвийликнинг чуқурлашувида, жаҳолат ва бидъатта қарши кураш ғояларининг кучайишида, шеърият шаклларининг такомиллашуви ҳамда бадииятнинг камолга эришувида катта ўрин тутган сўз усталаридан биридир. Машраб фақат оташзабон ижодкор давоми…

Мақсуд Шайхзода. Асарлар. 6 жилдлик. 4-жилд: Ғазал мулкннинг султони

Мақсуд Шайхзода. Асарлар. 6 жилдлик. 4-жилд: Ғазал мулкннинг султони. (Алишер Навоий ҳақидаги тадҳиҳот ва маҳолалар мажмуаси). Нашрга тайёрловчи Н. Маллаев. Тошкент, Адабиёт ва санъат нашриёти, 1972. МУНДАРИЖА Классик адабиётимизнинг улуғ сиймоси Илму маърифатнинг жўшқин куйчиси Бобир ва Навоий Навоий ижодида давоми…

Синклер Льюис. Америкаликларнинг адабиётдан қўрқуви (Нобель маърузаси)

Швеция академиясининг муҳтарам аъзолари! Хонимлар ва жаноблар! Нобель мукофоти мен учун катта шараф. Мен тўлиб-тошаётган ҳисларимни сизларнинг ҳузурингизда тўкиб-солсам носамимий ва эзма туюлиб кетишим мумкин, шунинг учун оддийгина “Раҳмат” билан чекланаман. Мен, ҳозир замонавий Америка адабиётининг баъзи анъаналари, унга таҳдид давоми…

Дадахон Нурий. Ядро бомбаси бизга керакми?

Дадахон Нурий. Ядро бомбаси бизга керакми? (“Виждон ҳайқириқлари” номли триптих-романнинг иккинчи қисми). Тошкент, 2018 “1966–1979 йиллар орасида Ўзбекистон ҳудудида Москва томонидан ўта яширин суратда тўрт маротаба ядро портлашлари амалга оширилган. Булар бизга ошкор бўлгани холос. Бундай ўта мудҳиш, жинояткорона қилмишларнинг давоми…

Эл ардоғининг сири (Зикир Муҳаммаджонов)

1938 йил… Оддий кунларнинг бирида ўз даврининг етакчи театр режиссёри Маннон Уйғур кўчада тасодифан кўркам йигитчани гапга тутиб, унинг жавобларидан қониққани сабаб, театрга етаклаб келмаганида ХХ аср ўзбек саҳна маданияти яна бир забардаст актёрни кашф этмаган бўлармиди?! Ҳар нечук мана давоми…

Синнатамби Ражаратнам. Йўлбарс (ҳикоя)

Салқин сарғиш лойқа дарёга шўнғиган Фотимага сувнинг кенг олтин тасмалари ботаётган қуёшнинг нурлари остида шишиб, баданига оҳиста ўралиб олаётгандай туюлди. У соҳилга қайтиб чиқаётиб, сув белига етганда тўхтади. Бўлиқ жигарранг баданига ёпишган ҳўл кўйлаги остида тўла кўкраги ва ҳомиладор аёлда давоми…

Хайриддин Султонов. Бир оқшом эртаги

Хайриддин Султонов. Бир оқшом эртаги: Ҳикоялар. Тарихий этюдлар. Қисса. — Тошкент, Адабиёт ва санъат нашриёти, 1983 «Саодат соҳили! Қайда у? Қай бахтиёр кимса унга етибдур?..» «Саодат соҳили» қиссасининг қаҳрамони теран руҳий тўлғоқлар чоғида ана шундай изтироб билан хитоб қилади. Дарҳақиқат, давоми…

Аҳад Андижон: «Миллат учун қайғуринг…» (1991)

Мен Аҳад Андижон билан Ўзбекистонга илк дафъа келганида кўришгандим. Аммо дилдан суҳбат қуриш «Ишбилармонларнинг Тошкент учрашуви» иш бошлаган кунларга тўғри келди. У эндигина қирқ ёшга кирганлигига қарамай, бутун туркий оламда машҳур: Туркиядаги «Туркистон» жамияти президенти, «Туркистон» журнали — дарғисининг бош давоми…

Наим Каримов. Ҳамид Олимжон – моҳир таржимон

ХХ асрнинг 20–30-йилларида янги ўзбек миллий таржима мактабининг шаклланиши ва камол топишида Ҳамид Олимжоннинг салмоқли ўрни бор. У ижод булоғи қайнаб жўш урган 30-йилларнинг ўрталарида адабий билими ва луғат фондини тинимсиз бойитгани ва шеърият “сир”ларини мукаммал эгаллаганидан сўнг мумтоз жаҳон давоми…

Абдулла Каххар. Избранные произведения в трех томах (1972-1974)

Абдулла Каххар. Избранные произведения. В 3-х т. Т. 1. Рассказы и пьесы. (Редколлегия: С. Бородин и др. Сост. канд. филол. наук Н. В. Владимирова). — Ташкент Изд. лит-ры и искусства им. Г. Гуляма, 1972. СОДЕРЖАНИЕ РАССКАЗЫ Прозрение слепых. Перевел М. давоми…