Dilmurod Quronov. «Adabiyot nadir» yoki Cho‘lponning mangu savoli

Dilmurod Quronov. «Adabiyot nadir» yoki Cho‘lponning mangu savoli. Adabiy-tanqidiy maqolalar / Toshkent, “Zarqalam” nashriyoti, 2006, – 128 b. Kitobda Cho‘lponning XX asr boshida «Adabiyot nadir?» deya qo‘ygan savoliga bugungi adabiy nuqtai nazardan mulohazalar bildiriladi. Shuningdek olim adabiyotimizdagi ko‘pgina asarlarga, yozuvchi davomi…

Dilmurod Quronov. «O‘tgan kunlar»da xon va xonlik haqida

Abdulla Qodiriyning «O‘tgan kunlar»ida qalamga olingan davrni «tariximizning eng qora, kirlik kunlari» deya ta’riflagani ma’lumu mashhur. Hukmga shoshgan odam romanda tasvirlangan «keyingi xon zamonlari»ning bunday ta’riflanishida adibning «zamonasozlik» qilgani yoxud «sho‘ro mafkurasi ta’si­rini» ko‘rsa, ehtimol. Holbuki, bunda na zamonasozlik, na sho‘ro mafkurasi ta’siri davomi…

Adabiyotshunoslik lug‘ati (D.Quronov, Z.Mamajonov, M.Sheraliyeva)

Dilmurod Quronov, Zokirjon Mamajonov, Mashhura Sheraliyeva. Adabiyotshunoslik lug‘ati / f.f.d. D.Quronovning umumiy tahriri ostida. – Toshkent: Akademnashr, 2010 yil. – 400 b. Lug‘at-ma’lumotnoma tarzida tartiblangan ushbu kitobda adabiyotshunoslikka oid terminlar izohlanib, ularning mazmun-mohiyati misollar yordamida yoritilgan. Lug‘at oliy o‘quv yurtlarining davomi…

Dilmurod Quronov. Adabiyot nazariyasi asoslari

Quronov, Dilmurod. Adabiyot nazariyasi asoslari [Matn]/ D.Quronov. – Toshkent: Akademnashr, 2018. – 480 b. Ushbu darslik 2002-yiida Oliy ta’lim vazirligi qoshidagi Oliy oʻquv yurtlari aro Muvotiqlashtiruvchi kengash tomonidan tegishli ta’lim yoʻnalishlari uchun darslik sifatida tavsiya etilgan «Adabiyotshunoslikka kirish» darsligining toʻldirilgan davomi…

Dilmurod Quronov. Zavqimdan bir shingil

Quronov, Dilmurod. Zavqimdan bir shingil / D.Quronov. – Toshkent: Akademnashr, 2012. – 64 b. Kitobda adabiyotshunos olim, filologiya fanlari doktori, professor Dilmurod Quronovning ilmiy, adabiy-tanqidiy maqolalari hamda suhbatlari jamlangan. Yangicha qarashlar, dadil fikrlar, teran mulohazalar mutaxassislar va adabiyot ixlosmandlarining e’tiborini davomi…