Abbos al-Javhariy (IX asr)

Xalifa al-Ma’mun davrida Bag‘dod va Damashqda faoliyat ko‘rsatgan yirik astronom va matematiklardan biri — al-Abbos ibn Sa’id al-Javhariy aslida Forob shahri (hozirda Gavhartepa)da dunyoga kelgan. Uning hayoti va faoliyati haqida manbalarda aniq ma’lumotlar saqlanmagan. Al-Javhariyning 830-yillar atrofida Ma’mun akademiyasidagi astronomik davomi…

Leonid Mlenin. Yuriy Vladimirovich Andropov

2002 yilda Moskva ”Sentrpoligraf” nashriyotida bosilgan “KGB. Davlat Xavfsizligi organlarining raislari” kitobidan bir bob Bu KGBchilarning jilovini qattiq tut va ularning ishlaringga aralashishiga yo‘l qo‘yma — Yuriy Vladimirovich Andropov ochilib ketgan kamdan-kam hollarda bir narsadan g‘ashi kelsa o‘ziga tobe odamga davomi…