Tohir Qahhor. Jamiyatni toblaydigan kuch (1989)

Haqiqat, haqiqat to‘g‘risidagi bilimlar odamlarni, jamiyatni toblaydi, birligini kuchaytiradi, faqat olg‘a yetaklaydi. Bilimsizlik va jaholat esa jamiyatni mustabidlashtiradi, odamlarning bir-biriga zulmini oshiradi, taraqqiyotga to‘siq bo‘ladi. Shu boisdan, shakllangan davlatlar o‘tmishda ham, bugunda ham iqtisod bilan bir qatorda ma’naviyatni rivojlantirishga katta davomi…

Anna Gagarina. Qalb xotirasi (1986)

Yaxshi niyatli butun Insoniyat samoga birinchi bo‘lib qilingan tarixiy parvozning 25 yilligini tantana bilan nishonlamoqda. Bu hayratomuz parvoz 1961 yil 12 aprel kuni ro‘y bergan edi, Sovet Ittifoqining fuqarosi Yuriy Alekseevich Gagarin odamzot tarixida birinchi bo‘lib kosmik bo‘shliqqa yo‘l ochdi. davomi…

Abduqodir Hayitmetov. «Xamsa»ning yaratilish jarayoni (1985)

Alisher Navoiy «Xamsa»siiing yaratilish jarayoni jahon adabiyoti taraqqiyotidagi eng yorqin sahifalardan biridir. Abulqosim Firdavsiy shoh asari «Shohnoma»ni, Nizomiy Ganjaviy «Xamsa»sini 30 yil davomida, I. Gyote «Faust» tragediyasini umr bo‘yi (1773— 1832) yozgan bo‘lsalar, Navoiy o‘z «Xamsa»sining birinchi dostoni «Hayratul-abror»ga 1483 davomi…

G‘ulom Xo‘jayev. «Shayboniynoma» Vamberi tarjimasida (1984)

Mashhur tarixchi allomalar Juvayniy, Alouddin Otamalik ibn Muhammad, Sharafiddin Ali Yazdiylarning asarlari qatorida Muhammad Solihning «Shayboniynoma» dostoni ham madaniyatimiz tarixidan munosib o‘rin egallaydi. «Shayboniynoma»ning asl nusxasi topilgan emas, ammo shoirning hayotligida, Qosim kotib tomonidan 1510 yilda ko‘chirilgan nodir nusxasi Venada davomi…