Abdurauf Fitrat. Tanlangan asarlar. 2-jild: Ilmiy asarlar

Abdurauf Fitrat. Tanlangan asarlar. 2-jild: Ilmiy asarlar — T.: «Ma’naviyat», 2000.

«Tanlangan asarlar»ning 2-jildiga professor Fitratning tilshunoslik, adabiyotshunoslik, adabiyot tarixi sohasidagi ilmiy tadqiqotlaridan, adabiy mavzulardagi maqola va taqrizlaridan namunalar kiritilgan. Ularning asosiy qismi yangidan nashrga tayyorlangan, ayrim maqolalar avvalgi nashrlar bilan solishtirilib, tuzatilgan holda chop etilmoqda.

Nashrga tayyorlovchi va izohlar muallifi:
filologiya fanlari doktori, professor Hamidulla Boltaboyev.

Mas’ul muharrir:
filologiya fanlari doktori, professor Naim Karimov.