Ёвузлик, золимлик

Ҳар хил кишилар ва ҳар хил мижозлар бўлади. Айримларнинг масалан, барча эҳтиросу кўтаринки қиёфаси совуқ ёвузликдан иборатдир ва ундайлар фақат ёвузлик қилаётган пайтларидагина уддабурон, иқтидорли ва ҳатто соглом бўлиб кетадилар. В. Г. БЕЛИНСКИЙ Пасткаш кимсалар учун муқаддас ва буюкликка ўзларининг давоми…

Эзмалик

Беодоблик фақат қилмишда эмас, сўзда ҳам бўлади. АБУЛ ФАРОЖ Тажриба бизга қайта-қайта шуни исботлайдики, одамлар ўз тилларига бошқа ҳамма нарсадан кўра ҳам камроқ ҳукмрондирлар. Б. СПИПОЗА Одамлар оз сўзлай туриб, кўп нарсани ифодалай олганлари ҳолда, фаросатсизлар эса, аксинча, тўхтовсиз гапириб, давоми…

Риёкорлик, хушомадгўйлик, иккиюзламачилик

Риёкорлик, хушомадгўйлик ва иккиюзламачилик энг катта ёвузликдир. Ниқобга ўралган бу ёвузликларни сеза бил, унга нисбатан ғазабкор ва муросасиз бўл! В.А.СУХОМЛИНСКИЙ Тентаклар орасида риёкорлар деб аталувчи бир тоифа бор,улар тўхтовсиз равшда ўзлари ва ўзгаларни алдашни ўрганганлари ўрганган, аммо аслида улар ҳаммадан давоми…

Ёлғончилик

Ёлғончилик — қабиҳ иллат. М. МОНТЕН Ёлғончилик ўғриликдан баттар. Ж. РЕНАР Елғончилик — ёвузлик тимсоли. В.ГЮГО Фақат ярамасларгина алдашади. Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ Ёлғонни бу қадар фош этишимизнинг боиси шундаки, энг пасткаш иллатлар ичида айниқса ёлғонни беркитиш ҳам ва унга бўйин давоми…

Айёрлик

Айёрлик — жуда чегараланган кишиларнинг фикрлаш тарзи бўлиб, бу фикрнинг зоҳири билан ботини мутлақо турличадир. И. КАНТ Муттасил айёрлик қилига фикран чеклантанлик белгисидир ва деярли ҳаммавақт бир ерда айёрлик қиламан деган одам бошқа жойда ўзини ошкор отади. Ф. ЛАРОШФУКО Айёрлик давоми…

Ғурур ва димоғдорлик тўғрисида

Афтидан, барча туғма эҳтиросларимиз ичида, айниқса ғуруримизни енгишимиз қийин бўлса керак; уни қанча беркитма, у билан қанча олишма, бўғма, чала ўлик қилма — бари бир у яшайверади, вақти-вақти билан ҳаддан ошиб, ўзини кўрсатиб туради. Б. ФРАНКЛИН Ғурур барчага хос хусусият: давоми…

Мақтанчоқлик

Одамлар ҳаммавақт ҳам бошқалар ўйлаганчалик бўлавермайдилар. Г. ЛЕССИНГ Ўз афзалликларини кўп гапирадиган одам кўпинча яхши одам бўлиб чиқмайди. Ж. НЕРУ Ўз яхшиликлари билан мақтанган одамдан қўрқавер. М. ЭБНЕР-ЭШИНБАХ Одамлар ўз нуқсонларини кўрсатмайдилар — улариинг аксарияти нуқсонларини сохта ниқоб билан яширишга давоми…

Шуҳратпарастлик, такаббурлик

Шуҳратпарастлик энг кучли хоҳишдир. Мени бу хоҳишдан халос этгин, қолганларидан эса ўзим қутуламан. Р.ШЕРИДАН Шуҳратпарастлик одамларнинг энг табиий хусусиятидир, лекин айни пайтда одамларни табиийликдан маҳрум этувчи ҳам шу шуҳратпарастликдир. Л. ВОВЕНАРГ Ҳеч қачон, ҳеч бир шароитда ўзингга манманлик ва такаббурликни давоми…

Мақтовларга муносабат

Мақтовлар ҳам мисоли зардек ноёб бўлсагина қадрли. Б. ЖОНСОН Мақтов доим оқилоналикдир. Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ Мақташга арзирли одамларнинг мақтовигина ёқимлидир. ГНЕЙ НЕВИЙ Сендан ҳеч қандай мурувват кўрмаган кишининггина мақтови энг дуруст мақтовдир. АБУЛ ФАРОЖ Муттаҳамнинг мақтовига учишдан ҳам ортиқроқ хунук давоми…

Ўгит ва насиҳатлар ҳақида

Биз ҳеч нарсани насиҳатчалик сахийлик билан айтиб ташлайвермаймиз. Ф. ЛАРОШФУКО Чавандозликдан хабари йўқ одам отни қандай миниш ҳақида маслаҳат бермайди. Аммо ахлоқ масаласида биз бошқачароқ иш тутамиз. Бу ерда биз ўзимизни ҳамма нарсани биладиган ва истаган одамга насиҳат қилишга қодирмиз, давоми…


Мақолалар мундарижаси