Боодоблик, хушмуомалалик, дағаллик ҳақида

Инсонпарвар кишининг юриш-туришидан кўриниб турувчи ахлоқий одоб мавжудки, бундай одоб тажанг одамда бўлмайди. Д. ДИДРО Биз ўзимизда боодоблик туйғусини ривожлантирмоғимиз керак, акс ҳолда, кишилар ҳурматини қозониб олгач, уни тезда бой бериб қўйишимиз ҳам мумкин. Бу сабоқ кишига ниҳоятда қимматга тушади давоми…

Суҳбатлашиш маҳорати хусусида

Бирдан-бир ҳақиқий неъмат одамларнинг бир-бири билан мулоқотидир. А. СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ Гапириша билиш талантдир. СТЕНДАЛ Суҳбат — баҳамжиҳат қуриладиган бино. А. МОРУА Бир соатлик суҳбат элликта мактубдан афзал. М. СЕВИНЕ Баҳслашиш кўпларнинг қўлидан келади, оддийгина суҳбатлашишни эса камданкам киши уддалайди. А. ОЛКОТТ давоми…

Қадр-қиммат тўғрисида

Аввало ўзингни ҳурмат қила бил! ПИФАГОР Бошқалар ҳузурида ҳам, пинҳона тарзда ҳам иснод келтирадиган иш қилма. Ўзингга нисбатан ҳурмат биринчи даражали қонунинг бўлмоғи керак. ПИФАГОР Инсон ўзини ҳурмат қилиши лозим. М. ГОРКИЙ Ўз қадр-қимматини билмасдан туриб, маънавий бойликка етишишни тасаввур давоми…

Хулқ-атвор тўғрисида

Маданият тўғрисидаги тушунча ниҳоятда кенг — у юз ювишдан тортиб, инсон тафаккурининг энг юксак чўққиларигача боради. М.И. КАЛИНИН Инсон ўз ишларининг инъикосидир. Ф. ШИЛЛЕР Инсон ўзининг қатор хулқ-атворидан бошқа нарса эмас. Г. ГЕГЕЛ Инсон — хулқ-атвор жараёнидир. А. ГРАМШИ Ақли давоми…

Хулқ маданияти ҳақида

Барча фазилатлар сингари ўзни тута билиш ҳам машқ орқали ривожланади. Кимки катта ёшга етганда ўз эҳтиросларини бошқаришни хоҳлар экан, бунга у ёшлигидан ўрганмоғи лозим. Г. СПЕНСЕР Қизиққон одам ҳар доим ҳам бадфеъл бўлавермайди. Бироқ одам қанчалик шиддатли ва тоз бўлса, давоми…

Ўзни тута билиш тўғрисида

Ҳамма ғалабалар ўз устингдан қозонилган ғалабадан бошланади. Л. М. ЛЕОНОВ Ҳақиқий буюклик ўзни тута билишдан иборат. Ф. ЛАФОНТЕН Ўзни тута билиш ҳаётдаги энг олий неъматларнинг биридир. Ж. ПРЕНТИС Ўзингизни тута билар экансиз, ҳукмингиз ҳам буюк бўлади. СЕНЕКА Фақат душманларни енгган давоми…

Характер синови

Тақдирнинг бевафолиги мард одам йўлидаги синов тошидир. Т. ФУЛЛЕР Бахтсизлик характерни обдан синовдан ўтказади. О. БАЛЗАК Мусибат инсон ҳаётининг қайроғидир. Л. Н. ТОЛСТОЙ Бахтсизлик мактаби энг яхши мактабдир. В. Г. БЕЛИНСКИЙ Мусибат кишилар ва халқлар характеридаги кучларни ҳамма нарсадан ҳам давоми…

Ирода ва сабот-матонат ҳақида

Ҳар қайсимиз ўз шахсимизнинг қадр-қимматини ўзимиз зарб қиламиз, инсон ўз иродасига қараб буюк ёки жўн бўлади. С. СМАЙЛС Фақат ҳалол ва беғараз фаолиятдагина инсоний фазилатлар учун шарт-шароит мужассам, фақат ирода кучидагина танлаган соҳамиздаги муваффақиятларимизга шарт-шароит мавжуд. В. Г. БЕЛИНСКИЙ Ҳеч давоми…

Қадр-қиммат булоғи

Характерли одам нималарнидир бошидан ўтказган ва ҳар турли кечинмаларда чиниққан одамдир, унда умид боғласа бўладиган қандайдир кучли фазилат бор демакдир. Э. ТЕЛМАН Характер битта ёки бир қанча хусусиятлар билан эмас, балки уларнинг даражаси ва ўзаро муносабатларига қараб аниқланади. ЖАН ПОЛ давоми…

Ота-оналар билан фарзандлар ўртасидаги ўзаро ҳурмат

Иззат-ҳурмат ота ва онани, шунингдек, болаларни ҳам қўриқлаб турувчи посбондир; у ота-онани кулфат ва ғамдан, болаларни эса виждон азобидан қутқаради. О. БАЛЗАК Ота-онага нисбатан ҳурмат ва муҳаббат, ҳеч шубҳасиз, муқаддас туйғудир. В. Г. БЕЛИНСКИЙ Фарзанд ато қуллиғин чу одат қилғай, давоми…


Мақолалар мундарижаси